Premium

Politiek heeft ’nagelaten’ eisen te stellen aan nieuwbouw Rosa Spier Huis

Politiek heeft ’nagelaten’ eisen te stellen aan nieuwbouw Rosa Spier Huis
Blik op de nieuwbouw van het Rosa Spier Huis
© Foto Liberaal Laren
Laren

Politiek Laren heeft in 2013 ’nagelaten’ bepaalde eisen te stellen aan het nieuwe Rosa Spier Huis. Daardoor wordt het nieuwe complex nu niet anderhalf keer zo groot als mag, zoals Liberaal Laren veronderstelt, maar valt het binnen het bestemmingsplan.

Dat is een van de antwoorden van burgemeester en wethouders op een lange lijst vragen die Liberaal Laren (LL) onlangs stelde. LL meent dat appartementen niet als zorgappartementen maar als gewone appartementen kunnen worden verhuurd en dat dat in strijd is met het bestemmingplan. Ook vrezen de lokale liberalen dat het nieuwe Rosa Spier Huis veel meer verkeer aantrekt dan uit onderzoek is gebleken en dat er veel te weinig parkeerplaatsen zijn. Voorts toonde de partij zich verontrust over het gehak in het groen.

LL verwijt wethouder Ton Stam (VVD) dat hij in 2017 voor het nieuwe Rosa Spier Huis een vergunning heeft verleend die strijdig is met het bestemmingplan. Fijntjes wijzen burgemeester en wethouders erop ’dat vergunningen niet afgegeven worden door wethouders maar door het college van B&W’.

Geen geschiedvervalsing

Na dat tikje op de vingers stelt het huidige college dat het toenmalige college (overigens net als nu bestaande uit Larens Behoud en VVD) en de toenmalige gemeenteraad in 2013 hebben ’nagelaten’ in het bestemmingsplan op te nemen dat ’het nieuwe Rosa Spier Huis zou bestaan uit 80 zorgappartementen en 25 zware zorgunits, de unieke villa zou blijven staan, de voor alle Larense inwoners van belang zijnde groene corridor als afscheiding van de A1 behouden zou blijven en er slechts een gebouw zou worden toegevoegd zonder groot theater’. Doordat die eisen niet zijn gesteld kon het vorige college in 2017 niet anders dan de vergunning afgeven omdat de aanvraag binnen het bestemmingsplan paste. Van ’geschiedvervalsing’, zoals LL-fractieleider Jacqueline Timmerman wethouder Stam deze week aanwrijft in Larens Journaal, is volgens het college dus geen sprake.

Verkeer

Verkeersonderzoek is destijds wel degelijk gedaan en daaruit bleek dat geen verkeersmaatregelen nodig waren voor de Rosa Spier-nieuwbouw. Van de enorme aantallen autobewegingen die LL vreest, is uit onderzoek niets gebleken. Wel zal extra verkeersdruk via de Drift naar de Naarderstraat en de Brink ontstaan. Het college belooft op de verkeersafwikkeling binnenkort terug te komen in een informatiebrief aan de raad.

Over de luchtkwaliteit bij het nieuwe Rosa Spier Huis meldt het college dat op de website atlasleefomgeving.nl te zien is dat die de wettelijke normen nergens geweld aandoet.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.