Premium

Meerderheid vóór Zeven Straatjes, maar wethouder vuur aan de schenen gelegd om onderzoeksopzet verbinding Hilversum-Oost en -West

Meerderheid vóór Zeven Straatjes, maar wethouder vuur aan de schenen gelegd om onderzoeksopzet verbinding Hilversum-Oost en -West
Een impressie van hoe het stationsgebied moet worden.
© foto gemeente hilversum
Hilversum

Er is woensdagavond eindelijk een klap gegeven op het stedenbouwkundig plan De Zeven Straatjes. Een meerderheid van de commissie stemde uiteindelijk in met het voorleggen aan de raad. Dat ging niet zomaar: wethouder Arno Scheepers werd het vuur na aan de schenen gelegd over het onderzoek naar de verbinding tussen Oost en West.

Opvallend genoeg werd er inhoudelijk nauwelijks commentaar gegeven op de nieuwe plannen. Waar het in de vorige commissie ging over zichtlijnen, stoepen en ’de muur van Scheepers’, ontving de wethouder nu veel complimenten. Ben Bus (Leefbaar Hilversum) noemde het een „prachtig plan.”

Ook Lex van Waarden (GroenLinks) en Edwin Göbbels (D66) hadden goede woorden voor het plan, vooral over de aanpassingen in bouwhoogtes en de ruimte tussen de gebouwen.

Er was echter ook kritiek. Tjerk Pelsma (CU) heeft zorgen over de tunnelmond van het station. Die kan volgens hem breder. En SP’er Pierre van Rooden zag niet zo veel verschil in het nieuwe plan. „In essentie is het plan hetzelfde.

Het bezwaar dat wij hebben is dat de wethouder vandaag met plannen voor het onderzoek zou komen, maar er ligt niets.” Dat laatste bleek een voorbode voor de rest van het gesprek.

Onderzoek

Bijna alle partijen maakten zich zorgen over de stand van het onderzoek naar de verbinding tussen Oost en West. De ’pas op de plaats’ kwam ook onder de aandacht. Niet in de laatste plaats door de vier insprekers uit Oost die alle vier het belang van extra onderzoek ondersteunden.

De wethouder had het zichtbaar lastig met de druk vanuit de commissie. Hij beloofde dat de gesprekken met de bewoners van Oost nog deze maand plaats gaan vinden. „De opzet van het onderzoek bespreken met de commissie, gaat niet lukken vanwege het reces. Maar ik kan wel een brief sturen, nog voor de vakantie”, probeerde hij de boel tot bedaren te brengen. Maar daar ging de commissie niet mee akkoord.

Volgens Evert Jan Kruijswijk Jansen (CDA) zijn er nog vier ’open maanden’ in de planning. Daar zou gebruik van gemaakt kunnen worden. Scheepers wil dat echter niet.

„Ik ga dat risico niet lopen. We hebben nu een voorkeursrecht op de panden aan de Koninginneweg (de bewoners mogen de panden nu alleen verkopen aan de gemeente, red.). Daarvoor moeten we echter een bestemmingsplan voor hebben, anders verloopt dit recht.” Ook de fietsenkelder onder het stationsplein is een reden om nu door te pakken. „Dat is een bedrag met zes nullen. Daar moet een serieus plan bij in oktober als we subsidie aanvragen bij het Rijk. Het is niet makkelijk om geld uit dat potje te krijgen. Die kans laat ik niet graag lopen.”

Het verweer was niet overtuigend genoeg. Tijdens een laatste rondje opmerkingen voor het stemmen of het plan ’rijp was voor de raad’ waren de meningen verdeeld. Coalitiepartijen VVD, GroenLinks en D66 leken akkoord te gaan, met steun van de ChristenUnie. CDA, SP en de PvdA waren tegen. Leefbaar Hilversum en Hart voor Hilversum twijfelden en Henk Blok van Hilversums Belang wilde pas stemmen als hij een toezegging kreeg van Scheepers dat het onderzoeksplan op 12 juni aan de commissie zou worden voorgelegd. Want dat was volgens de agenda van Blok wél mogelijk.

Stemmen

Na een korte schorsing werd er uiteindelijk gestemd. De meerderheid was voor, alleen SP, CDA en PvdA waren niet overtuigd genoeg. Scheepers moet nu wel hard aan de slag met het onderzoeksplan, want dat hoopt hij op 12 juni te kunnen voorleggen aan de commissie.

De aanwezige bewoners van Oost zijn tevreden. Inspreker Patrick Weening: „Zoals we steeds al zeggen: we zijn niet tegen De Zeven Straatjes. We zijn blij dat er nu snel een onderzoek komt en dat de wethouder het met ons wil bespreken. We hebben er alle vertrouwen in.”

Dit is anders aan het plan

Wethouder Arno Scheepers presenteerde woensdagavond een nieuwe versie van het stedenbouwkundig plan De Zeven Straatjes voor het Hilversumse stationsgebied.

Grootse verandering is het aantal bouwlagen. De gebouwen worden niet meer acht, maar maximaal zes verdiepingen hoog. De kappen van panden zijn aangepast. Daarnaast is er voor gezorgd dat de parkeergarage aan de kant van het spoor te laten zakken. Hierdoor verdwijnt ’de muur van Scheepers’. En krijgt het een ’ruimtelijker gevoel’. Verder is een wandelpad in het groen langs het spoor opgenomen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.