Premium

Eemland300 als koepel voor behoud van de Eempolders

Eemland300 als koepel voor behoud van de Eempolders
Tureluur en grutto, ook en vooral zij verdienen een plek in de polder.
© Joosat Reijnders
Eemnes

Zeker tien organisaties houden zich bezig met bescherming en ontwikkeling van de Eempolders, het unieke veenweidegebied aan weerszijden van het riviertje de Eem. En er is nu een nieuwe groep bijgekomen die de belangen van al die verschillende organisaties hoopt te kunnen bundelen: Eemland300.

Loop in de polder van Eemnes richting het Eemmeer. Rechts zie je een verruigd weidelandschap, talloze kievieten en grutto’s buitelen door de lucht, in de verte lopen koeien te grazen. Links zie je een biljartlaken, een groene woestijn van raaigras, waar hooguit ganzen wat van hun gading vinden.

Toegangshekken zijn er niet meer, omdat er nooit meer vee graast. Productievelden, weet Theo van der Tak. ,,Van boeren uit het Flevoland. Die komen eens in den zes weken maaien, dus hekken hebben die helemaal niet nodig. De bijdrage aan de biodiversiteit: nul.’’

Van der Tak is een van de voortrekkers van Eemland300, de deze week opgerichte vereniging die zich inzet voor behoud en ontwikkeling van de Eempolders. ,,De crux is dat wij een platform zijn, een koepel voor al die organisaties, wij kijken naar het Eemland in zijn geheel.’’

Eemland300 als koepel voor behoud van de Eempolders
Boeren druk met het oogsten van gras in de Zuidpolder van Eemnes. Zij beheren 80 procent van de Eempolders.

En daarbij houden ze vooral de vinger aan de pols. Want er zijn forse bedreigingen voor het gebied. De energietransitie bijvoorbeeld. ,,Neem nu die velden met zonnepanelen. Wij zijn er niet om die tegen te houden, dat is ook lastig voor ons. Maar wel om er bijvoorbeeld op te wijzen dat het natuurbelang daarbij niet uit het oog mag worden verloren.’’

Regio Amersfoort

Een andere voortrekker van Eemland300 is Dirk van de Veen. Hij wijst op het belang van goede contacten met de lokale en regionale overheid. ,,Bij de Regio Amersfoort zit ik in de dialooggroep voor energie en duurzaamheid. Volgende maand bieden we ons rapport aan aan de negen wethouders van de aangesloten gemeenten.’’

Belangrijk speerpunt is de inzet van ambassadeurs die namens de vereniging in de gemeenten actief zijn, contacten onderhouden met de gemeenteraden, advies geven over het beheer van de Eempolders.

En dat is hard nodig ook: gemeenteraden zijn maar al te vaak vooral gericht op het belang van de eigen gemeente en vergeten daarbij soms het grotere belang van de bescherming van natuur en milieu in het Eemland. Als voorbeeld noemt Van der Tak Bunschoten, dat het bedrijventerrein met veertien hectare wil uitbreiden ten koste van het weidevogelgebied.

Eemland300 als koepel voor behoud van de Eempolders
Boeren en vogels, kenmerkend voor de Eempolders.
© Studio Kastermans

Boeren

Naast de gemeentes, de Regio Amersfoort, de provincie, het waterschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, zijn vooral de boeren heel belangrijke voor de nieuwe vereniging. ,,Zij beheren tachtig procent van het poldergebied. We zijn absoluut afhankelijk van die mannen en vrouwen. En ze doen al veel via hun organisatie Collectief Eemland, waarbinnen tientallen boeren actief zijn in het weidevogelbeheer.”

Eemland300 heeft in de gebiedsvisie aandachtspunten geformuleerd, waarbij behoud en versterking van het open landschap leidend zijn. Agrarisch natuurbeheer met duurzame circulaire landbouw wil het platform stimuleren.

Bewoners van het Eemland meer betrekken bij het weidse poldergebied, met - vooral kleinschalige - recreatie voor wandelaars en fietsers, gecombineerd met educatieve projecten bij de boeren. Werken aan meer biodiversiteit en bescherming en verbetering van de leefomgeving van de weidevogels.

Bedreigingen zijn er te over voor het open polderlandschap: woningbouwplannen, bedrijventerreinen, bodemdaling, zonneparken en windturbines, schaalvergroting van boerenbedrijven omdat boeren stoppen of geen opvolger hebben. Of je daar dan niet moedeloos van wordt? Van der Tak: ,,Je zet stappen. Kleine misschien, maar wel stappen die er toe doen.’’

Eemland300

In november 2017 organiseerde Natuurmonumenten een bijeenkomst in Eemnes om te praten over de toekomst van de Eempolders. Tot verbazing van de organisatoren kwamen bijna 400 belangstellenden af op die eerste streekconferentie. Werkgroepen gingen aan de slag en dat heeft geresulteerd in een eerste gebiedsvisie voor de Eempolders. En in een vereniging die zich nu gaat inzetten als koepelorganisatie voor dit kwetsbare gebied. Informatie is te vinden op www.eemland300.nl

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.