Premium

Verbindingsroute op dood spoor; college Blaricum de weg kwijt en raad doolt

Verbindingsroute op dood spoor; college Blaricum de weg kwijt en raad doolt
Er lijkt geen ’Ei van Columbus’ te vinden voor verkeershobbel Randweg-Oost.
© STUDIO KASTERMANS/BEN DEN OUDEN
Blaricum

De zoektocht van de gemeente Blaricum naar een betere en veiliger fiets- en voetverbinding tussen het dorp en de Bijvanck lijkt op dood spoor beland te zijn. Een eindeloze hoeveelheid mogelijkheden om de drukke Randweg-Oost te slechten zijn onderzocht, maar het Ei van Columbus zit er niet tussen.

De gemeente zoekt naar wegen om de oversteek vanaf de Le Coultredreef over de Randweg-Oost naar ’t Harde in de Bijvanck veiliger te maken voor langzaam verkeer en beide dorpsdelen beter met elkaar te verbinden.

Een gedeeltelijk verzonken Randweg-Oost leek daarvoor de beste oplossing, maar moest als gevolg van een prijskaartje van 20 miljoen euro als kansloos worden afgeschreven. Daarom zijn alle goedkopere alternatieven nogmaals onder de loep genomen: bruggen (2 tot 3 miljoen) en tunnels (5 tot 6 miljoen) op drie verschillende plekken over de Randweg-Oost.

Al die mogelijkheden passeerden deze week de revue tijdens een presentatie voor de gemeenteraad door een ingehuurde deskundige van ingenieursbureau Antea. Halverwege die presentatie leken de meeste raadsleden de weg al helemaal kwijt.

Dat werd niet alleen veroorzaakt door het hoge tempo waarin de varianten voorbijkwamen, maar ook door een gebrekkige voorbereiding. Een toelichting op papier en duidelijke kaarten ontbraken. De raadsleden moesten het doen met een vage PowerPointpresentatie.

Verdwaald

Het college leek ook verdwaald in de mogelijkheden, want een concreet voorstel ontbrak. Het vroeg de raad eerst maar eens mee te denken over de keuze van het soort verbinding en over de plek waar die moet komen te liggen. Maar zover kwam het deze week nog niet.

Tijdens de presentatie bleek dat er geen ideale verkeersoplossing is voor een betere verbinding tussen beide dorpsdelen. Zelf een verzonken Randweg-Oost is dat niet, want ook dan blijven langzaam en afslaand gemotoriseerd verkeer vanaf de Le Coultredreef elkaar kruisen.

Complicerende factor is dat het gebied direct ten westen van de Le Coultredreef zwaar beschermd natuurgebied (NNN) en aardkundig monument is. Daar kan dus noch een tunnel, noch een brug worden aangelegd.

Met een fietsbrug is de gemeente het goedkoopst uit. Zo’n brug vergt echter een langzame helling en legt daardoor een enorm ruimtebeslag diep de wijk in.

Bij ’t Harde zou de helling hoog langs de achtertuinen van bewoners gaan en daarmee de privacy aantasten. Als zo’n brug meer richting de A27 wordt opgeschoven gaat hij de geluidswal rond de Bijvanck en het aangrenzende park doorsnijden. Bovendien sluit hij daar niet aan op een doorgaande fietsroute.

Voor een tunnel is, volgens de verkeersdeskundige, een plek ten oosten van de Le Coultredreef de meest optimale plek. Fietsers en wandelaars worden dan eerst langs de Gooijerweg geleid om vervolgens via de tunnel schuin over te steken richting het skatepark. Daar kan worden aangesloten op een snelfietsroute langs de Stichtseweg.

Voor de vele scholieren die gebruik maken van de route om naar scholengemeenschap Huizermaat te rijden is dat echter een stuk om. Om hen ter wille te zijn opperde wethouder Liesbeth Boersen nog om, in overleg met Huizen, een extra fietsbrug aan te leggen aan het einde van het schelpenpad door het Warandepark.

Maar of dat de gedroomde oplossing is, valt te betwijfelen, want dan zullen die scholieren alsnog ergens ’t Merk over moeten steken.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.