Premium

D66 en CDA in Eemnes hekelen houding college inzake klimaatbeleid

D66 en CDA in Eemnes hekelen houding college inzake klimaatbeleid
Niels Rood.
Eemnes

Hoe burgemeester en wethouders van Eemnes omgaan met het klimaatbeleid bevalt oppositiepartijen CDA en D66 allerminst. Op 27 mei komen ze daarom in de gemeenteraad met een motie waarin het optreden van het college op dit terrein wordt afgekeurd.

De directe aanleiding is een recent ’memo’ van het college, de ’Stand van zaken klimaatbeleid gemeente Eemnes’, waarover deze krant zaterdag berichtte. Daarin staat niets over gebieden waar gezocht kan worden naar plekken om op forse schaal zonnepanelen te plaatsen en ook niet waar aan geothermie (het winnen van aardwarmte) kan worden gedaan als het onderzoek naar aardwarmte positief uitvalt. Daarmee is de toezegging van het college om te proberen met concrete stappen te komen ’niets waard gebleken’, aldus de motie, waartoe Niels Rood (D66) het initiatief nam. En dat, stellen D66 en CDA vast, terwijl in het memo van het college staat dat het zonder grootschalige opwekking van schone energie niet gaat lukken Eemnes in 2030 klimaatneutraal te krijgen.

Ambitie

Over de klimaatambitie bestaat in de Eemnesser politiek geen meningsverschil. Wel over de vraag hoe dat doel moet worden bereikt. Uit het memo van het college valt af te leiden dat het langzamerhand gaat wringen. Als het niet lukt aardwarmte te winnen blijven er maar twee manieren over om op grote schaal schone energie te winnen: windmolens en/of zonneweiden. Vooral omdat dat een wens was van de grootste coalitiepartij, DorpsBelang, zette de gemeenteraad eerder dit jaar een streep door een tweede zonneweide ten zuiden van de bebouwde kom. De PvdA hielp coalitiegenoot DorpsBelang daarvoor aan een meerderheid.

Druk

In de motie voeren D66 en CDA de druk op DorpsBelang en PvdA op om tot betekenisvolle concrete stappen te komen om Eemnes in 2030 klimaatneutraal te krijgen. De twee oppositiepartijen stellen vast dat klimaatneutraliteit niet alleen ’staand beleid’ is in Eemnes, maar ook voorkomt in het coalitie-akkoord en het collegeprogramma én in het verkiezingsprogramma van DorpsBelang. Ook memoreert de motie dat de PvdA nog recent heeft geopperd nieuwe zoekgebieden voor zonnevelden aan te wijzen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.