Premium

Kopzorg in Eemnes over woningspeculatie met belastinggeld

Kopzorg in Eemnes over woningspeculatie met belastinggeld
Bas Pouw.
© Foto gemeente Eemnes
Eemnes

Eemnes moet voorkomen dat mensen die dankzij belastinggeld een betaalbare woning kunnen aanschaffen die woning snel met dikke winst verkopen waardoor die uit het betaalbare segment verdwijnt. Die oproep deed Bas Pouw (DorpsBelang) maandagavond in de raadscommissie ruimte.

De gemeente helpt woningen betaalbaar te maken door de grond tegen een gereduceerde prijs ter beschikking te stellen. Daarvoor wordt dus belastinggeld ingezet. Pouw vindt het onverteerbaar dat kopers van zulke nieuwbouwwoningen snel hun slag slaan. Het belastinggeld verdwijnt dan in een particuliere zak, terwijl het doel - een betaalbare woning - ongedaan is gemaakt. Voor deelplan 3.3 van de nieuwbouw in de Eemnesser Zuidpolder is nu een zogeheten anti-speculatiebeding voor vijf jaar bedacht, een periode die in Nederland overigens heel gebruikelijk is. Een koper mag zijn woning dan de eerste vijf jaar niet doorverkopen. Doet hij dat toch dan legt de gemeente de verkoper een boete op. Pouw bepleitte het anti-speculatiebeding te verlengen van vijf naar zeven jaar.

Dubbeltje, kwartje

Wilma de Boer (PvdA) had daarbij bedenkingen. Ze waarschuwde dat het niet de bedoeling kan zijn de doorstroming te belemmeren. Bovendien zou ze niet graag verhinderen dat iemand ’van een dubbeltje een kwartje wordt’.

Wethouder Theo Reijn wilde niet beloven dat burgemeester en wethouders de termijn van het anti-speculatiebeding gaan oprekken. Wel verklaarde hij het onderwerp in het college te zullen bespreken en ook met marktpartijen. Ook hij wees op het belang van doorstroming. Hij komt er dus nog op terug, maar beloofde niet dat dat al gaat lukken voor zit deelproject 3.3. De verkoop van woningen in dit deel van de Zuidpolder begint namelijk al op 20 mei, aldus Reijn.

Voorwaarden huur

Niels Rood (D66) kondigde voor de eerstkomende gemeenteraadsvergadering alvast een motie aan. Voor nieuwbouw-huurwoningen in het betaalbare segment wil de Democraat graag dat huurders er zelf in gaan wonen. Zouden ze dat niet doen en het huis te huur aanbieden dan wil Rood dat daarvoor een vergunning verplicht wordt ’met voorwaarden over de maximale huurprijs’. Zo wil hij voorkomen dat een huurder de nieuwbouwwoning op Funda gaat aanbieden voor een zo forse huurprijs dat alleen (bijvoorbeeld) expats zich die kunnen veroorloven.

De Hilt

Ook over woningbouw ging het intrekken van de gebiedsvisie voor sport- en ontmoetingscentrum De Hilt. Recent verwierp de raad de bouwplannen voor de terreinen van De Hilt en basisschool Hink Stap Sprong. Bij De Hilt zijn te dure woningen gedacht, bij Hink Stap Sprong worden teveel woningen ’gepropt’, aldus de coalitiepartijen, DorpsBelang en PvdA. Nu een pas op de plaats wordt gemaakt betekent dat anderhalf tot twee jaar tijdverlies. Volgens oppositiepartijen VVD, CDA en D66 is dat tijd die Eemnes zich gezien de woningnood niet kan veroorloven. Bas Pouw (DorpsBelang) bleef er echter op hameren dat een betere verdeling tussen verschillende categorieën woningen nodig is.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.