Premium

Vernieuwing bedrijventerrein Goyergracht Zuid duurder door asbest: Laren en Eemnes wijzen naar elkaar

Vernieuwing bedrijventerrein Goyergracht Zuid duurder door asbest: Laren en Eemnes wijzen naar elkaar
Containers op het bedrijventerrein aan de Goyergracht.
Eemnes

De kans dat het bedrijventerrein aan Goyergracht Zuid verdwijnt en een andere bestemming krijgt, is kleiner geworden nu bij de Sloopcombinatie asbest in de grond is aangetroffen. De asbestvondst maakt een andere bestemming duurder.

Die conclusie trok wethouder Sven Lankreijer maandagavond ten overstaan van de Eemnesser raadscommissie ruimte. Tegelijk gaf hij aan ’geen idee’ te hebben hoeveel herbestemming - en dus verwijdering van het asbest - zou moeten kosten. In het verleden heeft de gemeenteraad aangegeven daar aan de Goyergracht Zuid liever iets anders te zien dan een bedrijventerrein. Maar daaraan hangt dus een pittiger prijskaartje dan eerder gedacht.

Uit de mededelingen van Lankreijer bleek ook dat de gemeenten Eemnes en Laren de asbestkwestie het liefst op elkaars bordje schuiven. De Sloopcombinatie huurt het terrein van de gemeente Laren, die eigenaar is. Maar het terrein ligt binnen de gemeentegrenzen van Eemnes. Lankreijer vertelde dat het Eemnesser college in beginsel bereid is zich positief op te stellen als de eigenaar (Laren dus) op die plek iets anders wil dan een bedrijfsvestiging. De eigenaar op zijn beurt (Laren) is in principe bereid mee te werken aan een andere ontwikkeling - maar niet van zins zelf het voortouw te nemen, zo viel uit Lankreijers woorden op te maken.

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de toplaag van het bedrijventerrein veilig is. Het asbest in de diepere grondlagen kan zich door de daarop liggende verharding niet verspreiden. Het stukje onverharde grond waarin asbest is aangetroffen is inmiddels afgedekt met een betonplaat. Op de rest van het bedrijven terrein laat de gemeente Laren aanvullend onderzoek doen om erachter te komen of ook daar eventueel asbest alleen in de diepere lagen zit.

De gemeente Eemnes zal de provincie Utrecht over de situatie informeren. De provincie, niet Eemnes, is namelijk het bevoegd gezag aangezien het asbest verband lijkt te houden met de voormalige stortplaats ter plekke.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.