Premium

Geen verder onderzoek naar integriteit wethouder Stichtse Vecht, Linda van Dort zat niet fout

Geen verder onderzoek naar integriteit wethouder Stichtse Vecht, Linda van Dort zat niet fout
Stichtse Vecht

Er komt geen verder onderzoek naar mogelijke integriteitsschending door wethouder Linda van Dort (GroenLinks) van de gemeente Stichtse Vecht.

Dat blijkt uit een brief van burgemeester Yvonne van Mastrigt aan de gemeenteraadsleden van de fusiegemeente waartoe onder meer Loenen, Vreeland, Nigtevecht en Nieuwersluis behoren. De burgemeester heeft een advocaat laten onderzoeken of Van Dort iets valt te verwijten op het gebied van integriteit, zoals de fractie van Lokaal Liberaal op 2 april tijdens een raadsvergadering naar buiten bracht.

Lees ook: GroenLinks: ’Lastercampagne’ in Stichtse Vecht tegen wethouder Linda van Dort

De jurist oordeelt dat er geen sprake is van een melding zoals bedoeld in het zogeheten Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers Stichtse Vecht. Hij concludeert dat er uit eerder onderzoek al is gebleken dat er juist is gehandeld door b en w. Op basis van het oordeel van de jurist stelt burgemeester Van Mastrigt dat zij geen onderwerpen voor integriteitsonderzoek meer aantreft ’die aanvullend licht op deze casus zouden kunnen werpen’.

Het draait om de behandeling van het bestemmingsplan Zogweteringlaan in Maarssen. Omdat wethouder Van Dort daar vlakbij woonde, had zij haar portefeuille overgedragen aan collega-wethouder Jeroen Willem Klomps. Van Dort was echter wel aanwezig bij de collegevergaderingen waarin besluiten werden genomen over het bestemmingsplan. De jurist noemt die wijze van besluitvorming ’onverstandig’ in bestuurlijke zin. Dit punt is volgens hem wel ’aanleiding voor nadere reflectie en bewustwording’.

Lees ook: Wethouder Linda van Dort (Stichtse Vecht) onder vuur

Van Mastrigt geeft in haar brief aan de raad aan dat zijzelf als bestuurder lering trekt uit de gang van zaken. Er komt een werkconferentie van college en raad over dit aspect van integriteit. ,,Als voorzitter van b en w heb ik al eerder gezegd dat de mengvorm die wij hanteren van enerzijds een portefeuille overdragen maar anderzijds de wethouder aanwezig laten zijn bij het overleg een uiterst ongelukkige is.”

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.