Premium

Zorgen over wildgroei van ’hussen’; meer overlast en schade in natuurgebieden

Zorgen over wildgroei van ’hussen’; meer overlast en schade in natuurgebieden
Niet elke eigenaar van een hondenuitlaatservice heeft voldoende oog voor of controle over zijn of haar klanten.
© illustratie frank muntjewerf
Hilversum

De (recreatie)druk op de natuur neemt toe. Wandelaars, joggers, fietsers, mountainbikers, ruiters en anderen zoeken bos en heide op om te sporten of te ontspannen. Steeds meer mensen ook zoeken de natuur op om hun hond(en) uit te laten. En als je daar zelf geen tijd voor hebt, huur je gewoon een hondenuitlaatservice (’hus’) in. Daar is lang niet iedereen blij mee: natuurbeheerders zinnen op maatregelen tegen de overlast.

De uitlaatservices schieten als paddenstoelen uit de grond. Het gaat doorgaans om zzp’ers, mensen die van hun hobby hun beroep hebben gemaakt. Het aantal bij de Kamer van Koophandel ingeschreven ’hussen’ is met zeventig procent toegenomen. En dan heb je ook nog ’illegale’ ondernemers, die (vermoedelijk) zwart worden betaald.

De (wild)groei aan ’hussen’ zorgt niet alleen voor overlast voor andere bezoekers, maar ook voor verstoring van wilde dieren en van de ’grazers’ die voor het natuurbeheer worden ingezet. Zo komt het voor dat loslopende hus-honden dreigend op wandelaars (al of niet met een hond) afstormen of achter wild aan gaan. Die viervoeters staan dan duidelijk niet onder appèl, wat een voorwaarde is voor het los mogen laten lopen.

Bistro Robert

Het Goois Natuurreservaat (GNR) zit dan ook in haar maag met die wildgroei aan ’hussen’. ,,Op de parkeerplaats bij bistro Robert zie je soms wel zes busjes, en die komen lang niet allemaal uit het Gooi’’, meldde directeur/rentmeester Karin Kos pas nog in deze krant. ,,Ze gaan de natuur in met tien, twaalf, veertien honden en laten die los rondlopen. Dan zijn ze er eentje kwijt en die dwaalt rond. En het broedseizoen is net van start gegaan.” Ook in nogal wat andere GNR-gebieden dan het Spanderswoud vormen ’hussen’ een bron voor klachten, zoals ’t Harde bij Blaricum en de Naarder Eng. Het GNR bekijkt daarom nu hoe de ’hussen’ aan banden kunnen worden gelegd. Daarbij wordt ook gekeken naar wat Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten doen. Voor de Gooise natuurbeheerder staan, aldus Kos, alle opties open.

Irritatie

Drie jaar geleden signaleerde het GNR al het probleem van ’veelvuldig loslopende honden, soms in groepen van wel twintig honden van de hondenuitlaatservices’. ’Dit leidt geregeld tot irritatie bij andere bezoekers en soms tot aantoonbare schade aan de natuur, zoals verwonde of gedode reeën en schade aan recreatievoorzieningen.’ Het GNR hoopte toen nog met ’toezicht in combinatie met gerichte voorlichting’ overlast voor fauna, vee en bezoekers te voorkomen of tegen te gaan. In het beleidsplan voor de komende drie jaar is er opnieuw aandacht voor het honden(aanlijn)beleid. ’De opkomst van hondenuitlaatservices verdient hierbij specifieke aandacht. We gaan ervoor zorgen dat de regeling nog beter aansluit op de inrichtingssituatie van de gebieden en op het beheer en gebruik. Daarbij kijken we ook naar het beleid van terreinbeheerders van omliggende terreinen.’

Nieuwe regels

Natuurmonumenten is ook bezig met het ontwikkelen van beleid: boswachters hebben behoefte aan duidelijke richtlijnen. Momenteel wordt per gebied bepaald of ’hussen’ welkom zijn. Daarbij speelt mee of het om een beschermd gebied gaat, of er wild zit en hoe groot de recreatiedruk al is. Zo gelden sinds twee jaar op buitenplaats Beeckestijn nieuwe regels voor het uitlaten van honden. En van die regels luidt: ’Het is niet toegestaan zonder toestemming van Natuurmonumenten met méér dan drie honden aanwezig te zijn.’ Natuurmonumenten is bereid hiervoor alsnog toestemming te verlenen, maar ’het is voor hondenuitlaatservices niet toegestaan de buitenplaats te gebruiken voor het uitlaten van honden’.

Verplicht

In natuur- en recreatiegebieden van Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer en Recreatie Midden-Nederland is het verplicht een overeenkomst te hebben voor het bedrijfsmatig uitlaten van honden. Uitlaatservices kunnen daarbij kiezen voor een overeenkomst voor een van de vijf gebiedsclusters.

Diploma’s

In de regio Utrecht hebben nu bijna vijftig hondenuitlaatservices zo’n overeenkomst. Zij beschikken allemaal over een KvK-inschrijving en een btw-nummer en kunnen aantonen dat zij beschikken over erkende diploma’s of werkervaring. Het aanleveren van deze gegevens is verplicht gesteld en moet er toe bijdragen dat het aantal illegale en onprofessionele uitlaatservices teruggedrongen wordt. Deelnemende hondenuitlaatservices zijn in het bezit van een pasje en een vignet voor in de auto. Daarmee is ’in het veld’ zichtbaar wie een overeenkomst heeft. Door toezichthouders en boswachters wordt gecontroleerd op naleving van de regels uit de overeenkomst, maar ook op de aanwezigheid van illegale hondenuitlaatservices. Op dit moment zijn er geen plekken meer beschikbaar in de vijf clusters. Voor een aantal clusters is er zelfs een wachtlijst.

De Vuursche

Ook voor de bossen rond bosbad De Vuursche geeft Staatsbosbeheer hus-passen uit. Dat ging goed, totdat de natuurorganisatie anderhalf jaar geleden in het gebied een mountainbikepad aanlegde. Tot frustratie van Carel van de Voorde van hondenopvang Holiday Dogs uit Baarn. De ondernemer, die tweeduizend euro voor een pas had neergeteld, liet twee keer per dag in de Vuursche bossen viervoeters van klanten uit. ,,Honden en mountainbikers, dat gaat echt niet goed samen”, vertelde hij in deze krant. ,,Er viel echt niet meer te wandelen. Ik heb het uitgezocht, juridisch ben ik altijd aansprakelijk. Als er een hond onder een fiets komt, maar ook als een hond een mtb’er in zijn enkels bijt. Dat risico wil en kan ik niet nemen.’’

Vandaar dat hij aanklopte bij Per Insinger van landgoed Pijnenburg. Die laatste heeft nu een deel van zijn terrein - zo’n 200 bij 300 meter - achter restaurant Groot Kievitsdal omheind en tegen vier euro per uur ter beschikking gesteld aan ’hussen’. Insinger: ,,Als dit voor meer rust in de bossen zorgt dan is dat alleen maar goed”.

Verbieden?

Zet dit zoden aan de dijk of is het een druppel op een gloeiende plaat? Zeker is dat natuurbeheerders zich gedwongen voelen om paal en perk te stellen aan de groeiende stroom ’hussen’. Maar hoe? Verbieden? Een aantal (betaalde) vergunningen uitgeven? En alleen aan legale ondernemers uit de directe omgeving?

Keurmerk

Intussen erkent ook de branche-organisatie voor ondernemers in de gezelschapsdierensector het probleem. Dibevo komt daarom met een keurmerk om ’het hus-kaf van het hus-koren te scheiden’. Dat is nodig, want bij gebrek wettelijke opleidingseisen kan iedereen zichzelf een uitlaatservice noemen. ’Met name recreanten en mensen die met hun eigen hond rustig lopen te wandelen ondervinden overlast van amateuristische hondenuitlaatservices’, aldus Dibevo. ’En dat maakt dat verschillende terrein- en landgoedeigenaren hun interesse voor een keurmerk al kenbaar hebben gemaakt.’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.