Premium

Nieuwe inzichten over Meisje van Yde

Nieuwe inzichten over Meisje van Yde
© Foto Drenths Museum

Het Meisje van Yde werd ongeveer tweeduizend jaar geleden vermoord en achtergelaten in het veen bij het Drentse dorp Yde. Het bekendste veenlijk van Nederland werd in 1897 ontdekt door veenarbeiders. Door de gunstige omstandigheden van het veen is het lichaam eeuwenlang goed bewaard gebleven.

Men kon daardoor in 1994 een reconstructie van het gezicht maken. Vermoedelijk is het meisje, dat tegenwoordig in het Drents Museum in Assen ligt, ongeveer zestien jaar geworden. Onderzoekers van universiteit Wageningen hebben recent de vindplaats plus omgeving uitvoerig geanalyseerd. Daaruit komt naar voren dat het landschap destijds ’een mozaïek was van heuvelruggen met lage veengronden, graslanden en beekdalen’. De mensen woonden vanwege de vochtigheid in hoger geleden gebieden. Het meisje was mogelijk afkomstig uit een nederzetting op een heuvelrug. Haar lichaam lag in een klein veen op een kilometer afstand van haar woonplek. Dit maakt het volgens de onderzoekers aannemelijk dat de moord op kleine schaal is uitgevoerd. Waarom het Meisje van Yde om het leven is gebracht, blijft onduidelijk. Men vermoedt dat het om een rituele moord ging.

Meer nieuws uit Achtergrond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.