Nieuw poeltje voor kamsalamanders

Nieuw poeltje voor kamsalamanders
De amfibieschermen.
Hilversum

De provincie gaat een nieuwe tijdelijke poel graven voor de kamsalamanders op Anna’s Hoeve. Op deze manier moeten ze makkelijker te vangen zijn.

Het vorige salamanderpoeltje op het zogenaamde Geitenweitje moest wijken voor de aanleg van de HOV-busbaan. Daarom werd dit watertje gedempt. Het probleem is echter dat veel kamsalamanders - een bedreigde diersoort - bij dit vertrouwde plekje blijven en niet verkassen naar een nieuw poeltje enkele tientallen meters verderop.

Het eerder plaatsen van speciale schermen, om de salamanders naar hun nieuwe leefgebied te begeleiden, is niet genoeg. De provincie heeft nu besloten om op de plek van het gedempte poeltje een andere oplossing te creëren. De daar bestaande grondwaterbron wordt open gemaakt. Om het nieuwe watertje wordt een amfibieënscherm geplaatst en er worden emmers ingegraven. De kamsalamanders die in de emmers zitten, worden dan overgebracht naar de nieuwe poel, enkele tientallen meters verderop.

Vrijwilligers van de Vereniging tot Behoud Anna’s Hoeve zullen deze emmers op gezette tijden controleren.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.