Premium

Verbazing over subsidie-advies politie; Huizen zet ’redding’ Gooise Karavaan op agenda regionaal top-overleg

Verbazing over subsidie-advies politie; Huizen zet ’redding’ Gooise Karavaan op agenda regionaal top-overleg
De 2015-editie van De Gooise Karavaan.
© archieffoto studio kastermans
Huizen

Burgemeester Sicko Heldoorn van Huizen heeft de begeleiding van de Gooise karavaan op de agenda van het eerstkomende reguliere overleg tussen regioburgemeesters, politie en justitie gezet.

Dit meldt het college na vragen van de VVD-fractie. De liberalen vroegen B en W om in overleg te gaan met de politie Midden-Nederland en de andere Gooise gemeenten. Met als doel ’een gezamenlijke oplossing voor de noodzakelijke begeleiding van de Gooise Karavaan, waardoor dit prachtige evenement kan blijven voortbestaan’. Burgemeester Heldoorn heeft deze handschoen opgepakt en de kwestie laten agenderen voor het Districtelijk Veiligheidscollege (DVC) Gooi en Vechtstreek van 23 mei.

Verbaasd

Heldoorn kreeg - net als de burgemeesters van Blaricum, Laren, Weesp en Gooise Meren - onlangs een brief waarin de politie haar standpunt uitlegt. ,,Deze brief heeft ons verbaasd”, meldt Heldoorn aan de Huizer gemeenteraad. ,,En onderschrijft wat ons betreft de noodzaak om hierover met de politie in gesprek te gaan.”

Veel pijn in het hart

In de brief schrijft teamleider Martin Bestman van Basisteam Noord, namens de districtsleiding, dat hij medio vorig jaar met de organisator van de Gooise Karavaan heeft gesproken. ’Hierbij is in goed overleg overeenstemming bereikt over het feit dat de politie Gooi en Vechtstreek In 2019 de 30e editie van de Gooise Karavaan begeleidt, maar dit met ingang van 2020 niet meer zal voortzetten.’ De politie dit ’met veel pijn in het hart’ besloten, ’aangezien wij al die jaren vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid de begeleiding met veel plezier hebben verricht’.

Terrorisme

Het besluit was mede genomen omdat ’binnen het district Gooi en Vechtstreek, gelijk aan de landelijke signalen, zorg aanwezig is over de schaarste in en toenemende druk op de inzetbare politiecapaciteit’. Met het oog op zaken als ondermijning, polarisatie (bijvoorbeeld rond sinterklaasintochten), terrorisme, verwarde mensen en radicalisering moeten prioriteiten worden gesteld. ’Hierbij fungeren de Integrale Veiligheidsplannen, die aan uw raden ter vaststelling zijn voorgelegd, mede als basis. Evenementen zijn hierin niet als prioriteit opgenomen.’

Inhuur

Bij evenementen geeft de politie wel advies. Als er sprake is van veiligheidsrisico’s kan bekeken worden of extra maatregelen zoals de inhuur van particuliere capaciteit nodig is. ’Derhalve verdient het dan ook de aanbeveling om binnen uw gemeente de mogelijkheden te verkennen voor het subsidiëren van de inhuur van verkeersregelaars of particuliere verkeersbegeleiding,’ adviseert de politiechef.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.