Premium

’Free sitting’ is er straks voor de Statenleden niet meer bij

’Free sitting’ is er straks voor de Statenleden niet meer bij
Het vlekkenplan met de indeling van de Statenzaal van Noord-Holland.
© Provincie Noord-Holland
Haarlem

Het ’vlekkenplan’, de plattegrond van de Statenzaal met daarop ingekleurd waar de twaalf partijen komen te zitten, heeft ongeschonden de eindstreep gehaald. De griffie van de provincie Noord-Holland had er, wijs geworden van het gedoe dat er over zulke plannetjes kan ontstaan, goed op gestudeerd hoe de fracties ideaal geplaatst konden worden. Gelukkig werd de traditie geen geweld aan gedaan en was er wel kritiek, maandagochtend in het presidium.

Dat is de vergadering van fractievoorzitters, die onder leiding van de commissaris van de Koning de Statenvergaderingen voorbereiden. Op dit eerste presidium van de Staten in nieuwe samenstelling wordt de kamerindeling bepaald. Uitgangspunten die de griffie hanteerde waren: alle fractievoorzitters aan de gangpaden, zodat ze snel uit de banken richting interruptiemicrofoon kunnen komen, en de eenpersoonsfracties op rij twee. Grote fracties konden zo meer bloksgewijs dan op een rij gepositioneerd worden, wat het bij elkaar steken van de koppen zou vergemakkelijken.

Het was precies dat punt dat fractievoorzitter Rosan Kocken van GroenLinks aanvoerde om een andere plek te wensen. Niet aan de rechterkant van de Staten, maar ze wil links zitten met haar partij. Voorstel: het complete rechterblok naar links verhuizen en vice versa, als niemand daar bezwaar tegen had.

Dat viel nog tegen: bij monde van Lars Voskuil liet de PvdA weten graag te blijven zitten waar men zat. Ook Fabian Zoon, Partij voor de Dieren, had bezwaar tegen het van plek wisselen met GroenLinks. ,,We zitten weliswaar op de derde rij, maar wel dicht bij onze fractiemedewerkers.’’ En Eric Smaling (SP) opteerde ook voor handhaven van de gegeven plek. Aan Kocken daarom de vraag, waarom ze eigenlijk van rechts naar links wilde verhuizen. Haar antwoord: ,,Wij willen wat verder van Gedeputeerde Staten afzitten, dat vinden we dualistischer. Dan kun je minder worden ingefluisterd door GS en dat vinden we belangrijk.’’

Michel Klein (ChristenUnie), die samen met PvdA op het rechterblok samen met GroenLinks was gepositioneerd, wist daarom wel een oplossing: ,,Als PvdA en ChristenUnie er nu voor zorgen dat er niet al te veel communicatie is tussen GS en Groenlinks....’’

Waarmee het vlekkenplan werd vastgesteld zoals het er ligt. Eenpersoonsfracties mogen nog wel van plek wisselen, zei commissaris van de Koning Arthur van Dijk. En ook binnen de fracties mag men zelf de schikking bepalen. ,,Als het resultaat maar aan de griffie wordt gemeld, met het oog op videoweergaven van vergaderingen’’, waarbij namen in beeld komen van de personen op wier zetel de camera is gericht. ,,Free sitting is er straks dus niet meer bij.’’

Duostatenleden

Een punt dat nog voor discussie gaat zorgen is het aantal duostatenleden dat fracties mogen inzetten. Vooral voor de eenpersoonsfracties zijn die een uitkomst, omdat het fysiek ondoenlijk is om van alle commissies deel uit te maken. Wil van Soest (Partij voor de Ouderen/50Plus) opperde er om in plaats van één duostatenlid er twee toe te staan. Waarop Klein (ChristenUnie) voorstelde er maar meteen drie van te maken. ,,Met dien verstande dat er per vergadering maar presentiegeld voor één duostatenlid beschikbaar is, zodat deze operatie budgettair neutraal kan verlopen.’’

Fractievoorzitter Cees Loggen (VVD) snapte de vraag maar zei van één naar drie wel een erg grote stap te vinden, in aanmerking nemend dat de verkiezingsuitslag de graagmeter is voor de vertegenwoordiging in de Staten. Hij wilde dit eerst met zijn fractie overleggen. Zoon (Partij voor de Dieren) herinnerde zich dat er deze nieuwe periode een voorstel over deze materie zou komen. Hoe staat het daarmee? Kocken (GroenLinks) zei van zins te zijn het voorstel te steunen, maar wilde ook graag eerst met de fractie overleggen. Gideon Everduim (Denk) meende dat ’we wel een middenweg kunnen vinden.’’ Ilse Zaal (D66) vond ook de balans met de verkiezingsuitslag belangrijk. ,,Ik vind drie wel een grote stap. Over twee valt te praten.’’

Van Dijk vond het goed als de fracties zich over het voorstel tot uitbreiding van het aantal duostatenleden gingen beraden. ,,De vergoeding voor ze is inmiddels begrensd, omdat duo’s meer zouden kunnen verdienen op basis van hun presentiegeld dan een Statenlid verdient.’’

Meer nieuws uit Amsterdam

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.