Zorgen, vragen en ook wantrouwen bij gemeenteraad Baarn over plannen voor Paleis Soestdijk

Wethouder Erwin Jansma zal nog veel moeten praten om de raad te overtuigen.
© Caspar Huurdeman
Baarn

Waar stemmen we nu eigenlijk voor? Wat is de status van dit ruimtelijk kader voor Paleis Soestdijk? En we weten nog zoveel niet. De gemeenteraad van Baarn worstelt met het het stappenplan voor de ontwikkeling van het Landgoed Paleis Soestdijk tot een Nederlands centrum voor innovatie en ondernemerschap. Duidelijk is al wel dat de globale plannen voor het paleis aangepast moeten gaan worden.

De raad debatteerde over de plannen, volgende week al moet er een besluit genomen worden over dat ruimtelijk kader. Voorlopig overheerst de onzekerheid bij de gemeenteraad over het miljoenenproject van de MeyerBergman Erfgoedgroep. Made by Holland heet het project om het paleis voor de toekomst te behouden en te exploiteren. En al wel duidelijk is uit het debat van woensdagavond: de trein rijdt dan al wel sinds het paleis in 2017 door het Rijk verkocht werd aan de MeyerBergman Erfgoedgroep om er Made by Holland te realiseren, maar de gemeenteraad zoekt min of meer verontrust naar een noodrem of in ieder geval een wissel om de trein bij te sturen. De zorgen betreffen vooral de woningbouw op het terrein van de marechausseekazerne, in de bossen naast het paleis, de te verwachten verkeers- en parkeerdruk, de aantasting van de natuurwaarden en de te overlast voor de omgeving van de geplande evenementen zoals popconcerten, en de enorme stroom bezoekers die Made by Holland verwacht te trekken.

Verwarring

Ook collegepartijen VVD, CDA, D66 en Cu/SGP zitten nog vol vragen en onzekerheid. Zo erg zelfs dat VVD-fractievoorzitter Suzanne Oortman Gerlings voorstelde om een externe juridische adviseur aan te trekken om de gemeenteraad bij te staan, om zo te voorkomen dat de Baarn claims aan haar broek krijgt als de gemeenteraad besluit geen toestemming te geven voor bijvoorbeeld de aanleg van de villawijk, het Alexanderkwartier. In het oorspronkelijke plan stond dat op het marechausseeterrein de bebouwing - een kazerne en een achttal dienstwoningen - gesloopt wordt en dat daar 65 woningen gebouwd zouden worden. In het nu voorliggende ruimtelijk kader wordt gesproken over 98 woningen. Wat de gemeenteraad in verwarring bracht was de mededeling van verantwoordelijk wethouder Erwin Jansma (VVD) dat de opbrengst van die 98 woningen, met een gemiddelde prijs van al gauw negen ton, even hoog is als de bouw van 65 woningen. En dat er weliswaar gekeken wordt naar een oppervlakte van ruim 6 hectare, terwijl er nu maar 2,5 hectare bebouwd is, maar dat die ruim 6 ha een ’zoekgebied’ is en dat het helemaal niet zeker is dat die ook daadwerkelijk bebouwd gaan worden. Toch maakte dat weinig indruk en vergrootte het de verwarring en het wantrouwen richting de MeyerBergman Erfgoedgroep alleen maar. ,,Het is allemaal zo vaag”, zei D66-raadslid Hanneke Struijk. Te verwachten valt dat de raadsfracties de komende week gaan overleggen om een amendement - een correctie op het raadsvoorstel - of een motie in te dienen waarin onder meer wordt gesteld dat de bebouwing beperkt moet blijven tot de huidige bebouwing.

Hotel

Zorgen ook over het geplande hotel op de Parade, zoals de overkant van het paleis is gedoopt. Een viersterrenhotel met 120 kamers op die plek, past dat wel? En hoe moet het dan met het verkeer, en wie gaat de nodige aanpassingen aan de drukke Amsterdamsestraatweg betalen? Het wantrouwen van de gemeenteraad werd verwoord door CDA-fractievoorzitter Rik van Hardeveld: ,,Projectontwikkelaars gaan door tot de scheidsrechter fluit. Hier zijn wij de scheidsrechter.’’ En dat fluiten klonk woensdag behoorlijk luid, hoe wethouder Jansma ook praatte en uitlegde dat het ruimtelijk kader slechts een stappenplan is en dat het echte besluit over wat wel en niet mag pas genomen wordt als de gemeenteraad in november de twee bestemmingsplannen beoordeelt die nodig zijn om de plannen voor Made by Holland te realiseren. Vooral het ontbreken van de resultaten van veel onderzoeken zit de gemeenteraad dwars. Want hoe gaat het met de verkeersstromen, welke maatregelen worden er genomen om de natuur te beschermen, hoe gaat dat hotel er eigenlijk uitzien, gaan we niet meemaken dat er telkens stukjes van het rijksmonument Baarnse Bos afgesnoept worden? PvdA-fractievoorzitter Mark Eijbaard: ,,We maken ons zorgen over de lange termijn: welke problemen halen we ons in de toekomst op de hals. We hebben wel vertrouwen in de MeyerBergmangroep, maar wat als de exploitatie tegenvalt? Welke mogelijkheden scheppen we nu voor een volgende eigenaar?’’

Gebiedsvisie

De gemeenteraad ziet de ontwikkeling van Paleis Soestdijk ook in een groter verband, en een meerderheid van de raad zou willen zien dat er eerst een nieuwe gebiedsvisie komt - de oude stamt uit 2011 - die de grenzen aangeeft wat mogelijk is in het hele buitengebied van Baarn en omgeving. Jansma voelt daar weinig voor, het kost tijd en levert vertraging op voor de ontwikkeling van het paleis.

Toch was er ook waardering voor de MeyerBergmangroep die zich gaat inzetten voor het paleis. Maar, zo zei Kees Koudstaal (BOP): ,,Eerst waren we blij met de plannen. Maar die zijn nu zo enorm uitgebreid. Kom maar met een nieuw ruimtelijk kader en met daarin ook antwoorden op alle vragen.’’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.