Premium

Eindelijk 20 drijvende woningen in Gooimeer; ’Echte huizen hè, geen woonboten’

Eindelijk 20 drijvende woningen in Gooimeer; ’Echte huizen hè, geen woonboten’
Plankaart van het deel van de Blaricummermeent dat nu wordt afgebouwd. Helemaal rechts de strekdam met de drijvende woningen.
Blaricum

Het plan ligt al bijna vijftien jaar in een la, maar is er nu eindelijk uit gehaald en afgestoft. Blaricum gaat aan de slag met de bouw van twintig drijvende woningen in het water van het Gooimeer voor de kust van de Blaricummermeent. Als alles meezit kan in 2021 worden begonnen met het werk.

,,Nee, het gaat niet om woonboten. Het zijn echte huizen die drijven in het water.’’

Rob Hoksbergen, projectmanager van de Blaricummermeent, kan het niet nalaten om het nog even extra te benadrukken. Dat het maar duidelijk is dat het hier niet om boten gaat.

De huizen krijgen op de kop van de Blaricummermeent een plekje aan zes steigers, verbonden door een strekdam, bij de Blaricumse Sluis en recht tegenover het Blaricumse strandje. De infrastructuur die daarvoor onder water nodig is, is inmiddels aangelegd.

„Het plan voor de drijvende woningen zat in 2005 al in het masterplan voor de Blaricummermeent”, vertelt verantwoordelijk wethouder Anne-Marie Kennis.

Eindelijk 20 drijvende woningen in Gooimeer; ’Echte huizen hè, geen woonboten’
Voorbeeld van drijvende woningen in Woerden.

„Er meldden zich sindsdien al meerdere bedrijven die er belangstelling voor hadden. Zodra we ze echter duidelijk maakten dat het bouwrijp maken van het achterste stuk van de meent nog niet voltooid was, besloten ze allemaal nog even af te wachten. Immers, wie toen had willen bouwen, moest zelf zorgen voor het doortrekken van wegen, elektra en water. Dat zou het project onnodig duur hebben gemaakt.”

Vervolgens sloeg de crisis toe en kwam de woningbouw op de meent vrijwel stil te liggen. Inmiddels is dat verleden tijd. Er wordt weer in hoog tempo gebouwd en bijna alle woningen in de Blaricummermeent zijn verkocht. Nu ook de rivier door de wijk en de renovatie van de sluis bijna klaar zijn en de vaargeul vanaf de sluis naar de grote vaargeul in het Gooimeer is gegraven, zijn de drijvende huizen aan de beurt.

Dat plan gaat Blaricum relatief weinig geld kosten, maar levert ook niets op, want er zijn geen grondopbrengsten.

„We doen het omdat het leuk is en toegevoegde waarde heeft”, zegt Kennis. Hoksbergen legt uit: „Alles onder water is al klaar. Toen we de vaargeul maakten, hebben we meteen ook het stukje onder de drijvende woningen uitgediept. We moesten er een strekdammetje aanleggen, nodig voor het schutten in de sluis. Die dam hebben we wat langer gemaakt, zodat er ruimte is voor de zes steigers waaraan de drijvende woningen komen te liggen.”

Ook het programma van eisen, de kwaliteitskaders en een ruwe verkaveling zijn klaar. Eventuele gegadigden hebben daarmee rekening te houden.

Zo moet op de strekdam een publiek toegankelijke houten boardwalk komen, terwijl de drijvende wijk lager op de dam apart ontsloten dient worden. De drijvende huizen moeten passen bij de rest van de wijk: van hoge kwaliteit en opgetrokken uit duurzame, natuurlijke materialen.

Wat rest is dat het rijk, eigenaar van het Gooimeer, laat weten of de waterkavels verhuurd dan wel in erfpacht worden uitgegeven. Dan moet een bestemmingsplan worden gemaakt, maar dat wil het college pas doen als dit najaar een preselectie is gemaakt van marktpartijen die deze wijk willen ontwikkelen.

Als de gemeenteraad voor dit alles groen licht geeft, dan kan op z’n vroegst in 2021 worden begonnen met de aanleg van de wijk.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.