Oproep van ANWB: ’Pak de onveiligste provinciale wegen in Gooi snel aan’

Oproep van ANWB: ’Pak de onveiligste provinciale wegen in Gooi snel aan’
Een ernstig ongeval op de Vreelandseweg (N201) enkele jaren geleden.
© archioffoto studio kastermans
Hilversum

De ANWB vraagt aan het nieuwe provinciaal bestuur om de veiligheid van de risicovolle wegen met een hoge ongevallenscore snel te verbeteren. In onze regio gaat het om een achttal ’rode’ wegen - die met de meeste verkeersslachtoffers - waaronder de N236 (Gooilandseweg) en de N201 (Vreelandseweg).

De ANWB presenteerde donderdag de resultaten van een onderzoek naar de verkeersveiligheid van de provinciale wegen in alle provincies.

Dat wegennet is in kaart gebracht aan de hand van een technische analyse van de veiligheid van de weg (weergegeven door een sterrenscore), gecombineerd met de verkeersongevallen die de afgelopen vier jaar hebben plaatsgevonden.

Inzicht

Met de analyse verschaft de ANWB de provincie meer inzicht in de meest gevaarlijke wegen zodat deze door het nieuwe provinciebestuur snel aangepakt kunnen worden.

De ANWB vraagt daarom aan het provinciebestuur om in het collegeakkoord de ambitie op te nemen om gevaarlijke wegen de komende vier jaar veiliger te maken en hiervoor geld vrij te maken.

Provinciale wegen zijn de gevaarlijkste wegen van ons land. Slechts zes procent van onze wegen geldt als ‘provinciaal’ maar ze leiden tot één vijfde van alle verkeersdoden. In Nederland zijn de afgelopen vier jaar in totaal 427 personen overleden op een provinciale weg of fietspad; in Noord-Holland ging het om 48 dodelijke slachtoffers.

Veiligheid

De provincie is verantwoordelijk voor de veiligheid van de weg. De ANWB zet zich er voor in dat iedereen veilig onderweg kan zijn. Onder andere door te pleiten voor een veilige inrichting van de weg. ’Een onveilig ingerichte weg vergroot de kans op een ernstige afloop van een moment van afleiding of een stuurfout”, stelt de organisatie. ’Maatregelen die de veiligheid vergroten zijn bijvoorbeeld rotondes, ongelijkvloerse kruisingen, fietstunnels, verbreden van de berm of het afschermen van obstakels langs de weg.’

Op de website van de ANWB staat een interactieve kaart met daarop alle provinciale wegen. Voor Noord-Holland is, bijvoorbeeld, 1.126 kilometer geanalyseerd. De wegen die onveilige inrichting combineren met een relatief hoog aantal omgevallen moeten als eerste worden aangepakt, stelt de ANWB.

Wegen

In de regio Gooi, Vechtstreek en Eemland gaat het gaat het om: N199 (Amersfoortseweg, A1-Bunschoten), N201 (Vreelandseweg, Hilversum-afslag Nederhorst), N234 (Biltseweg, Soest), N236 (Gooilandseweg, ’s-Graveland-Weesp), N402 (Rijksstraatweg, Nieuwersluis), N414 (Bisschopsweg, A1/Eembrugge-Bunschoten), N415 (Soestdijkerstraatweg/Hilversumsestraatweg, Hilversum-Soest), N523 (Dammerweg/Spiegelweg, Nederhorst den Berg) en N527 (Crailoseweg, A1-Huizen).

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Keuze van de redactie