Premium

Fopspeen of handreiking: Hilversum gaat onderzoek doen naar verbinding oost en west

Fopspeen of handreiking: Hilversum gaat onderzoek doen naar verbinding oost en west
Het stationsgebied, hier nog met GAK-gebouw. Aan de overkant van het spoor ligt Hilversum-Oost.
© archieffoto studio kastermans
Hilversum

De gemeente Hilversum gaat onderzoek doen naar het verbeteren van de verbinding tussen de stadsdelen aan weerszijden van het spoor. De focus ligt hierbij op het hele gebied tussen Joh. Geradtsweg en Beatrixtunnel.

Dit hebben burgemeester en wethouders dinsdag besloten. Het onderzoek gebeurt vanuit ’stedenbouwkundig en civieltechnisch’ oogpunt en leidt in principe niet tot vertraging voor de veelbesproken plannen voor het stationsgebied. De eerste twee jaar wordt daar sowieso nog niet gebouwd, het nu aangekondigde onderzoek kan in tussentijd worden uitgevoerd.

Wethouder Arno Scheepers zegt met het onderzoek tegemoet te komen aan de geluiden uit de samenleving. ,,Er is een sterkte behoefte aan een verbinding tussen oost en west, dat werd recent ook weer naar voren gebracht door de insprekers. Er was een manifest getiteld ’Denk goed na’, en dat is wat ik gedaan heb.”

Het Zeven Straatjes-concept blijft volgens Scheepers sowieso overeind. Wel zijn aanpassingen mogelijk. ,,Als bijvoorbeeld blijkt dat er iets moet gebeuren met een van de geplande bouwblokken op de Koninginneweg, dan kan dat.” Het is voor Scheepers ook nog onduidelijk hoe de door veel bewoners van Hilversum-Oost bepleite verbinding eruit moet zien. ,,Willen we hardcore beton over het spoor, of willen we het meer zoals bijvoorbeeld in Amsterdam-Noord: investeren en zorgen dat Oost de hipste wijk van Hilversum wordt?”

De gemeenteraad moet nog wel groen licht geven voor het onderzoek daadwerkelijk van start kan. Het idee wordt in mei voorgelegd aan de gemeenteraadsleden, als onderdeel van het dan ter discussie staande Zeven Straatjes-plan voor het stationsgebied. Na een ja-woord van de politiek wil Scheepers met buurtbewoners rond de tafel om het onderzoek verder vorm te geven. Het onderzoek kan dan voor de zomer beginnen en in het najaar worden afgerond.

CDA Hilversum houdt ondanks de door het college aangekondigde scan vast aan de oproep aan de gemeenteraad om de besluitvorming over stationsplan Zeven Straatjes uit te stellen tot het najaar. De partij komt woensdagavond in de gemeenteraadsvergadering zoals al aangekondigd met een motie.

CDA-fractievoorzitter Olaf Streutker is wel blij met het door het college aangekondigde onderzoek naar mogelijkheden voor een goede verbinding tussen oost en west te realiseren. ,,Positief gezien: goed dat het college inziet dat er iets moet gebeuren. Maar ik hou de motie die ik al had aangekondigd overeind.”

Het CDA vindt het onverteerbaar dat burgemeester en wethouders ondanks het aangekondigde onderzoek bij voorbaat willen vasthouden aan het Zeven Straatjes-plan, en daar ook al groen licht van de gemeenteraad voor willen krijgen voordat het aangekondigde onderzoek überhaupt is begonnen. ,,Dat kan niet, vind ik. Je doet eerst het onderzoek, en dan neem je een besluit. Als ik nu ja zeg tegen de plannen voor het stationsgebied, dan kan daar straks alleen in de marge nog iets aan worden veranderd.” Hij noemt het onderzoek ik dat licht dan ook een ’fopspeen’.

Volgens Streutker is er bovendien geen enkele reden tot haast met de plannen voor het stationsgebied. „Liever dat het nu wat langer duurt maar dat we zeker weten dat we het goede besluiten, dan dat we overhaast te werk gaan en er achteraf spijt van hebben.”

De kans dat zijn motie het haalt acht Streutker klein. ,,Dat het college nu aanvullend onderzoek voorstelt, betekent dat het binnen de coalitie is afgekaart. Maar die motie komt er, laat ze het allemaal maar uitleggen.”

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.