Compromis rond nieuwbouw Huizer-maatjes

Aanzicht vanaf de Ploegweg op het toekomstige gebouw van Huizer-maatjes.
Huizen

De gemeente Huizen en corporatie De Alliantie hebben een compromis bereikt, waardoor de nieuwbouw van de woongroep Huizer-maatjes toch kan verrijzen.

De Alliantie koopt voor 350.000 euro een stuk grond tussen de Trekkerweg en de Ploegweg van de gemeente. Daar moet dit jaar de bouw van start gaan van een wooncomplex voor achttien jongeren met een verstandelijke beperking. De Alliantie blijft eigenaar van de grond en het gebvouw, maar gaat de woonruimten verhuren aan de jongeren en hun ouders.

Eind vorig jaar bleek er een kink in de kabel. De Alliantie ging niet akkoord met een voorwaarde die de gemeente in het koopcontract wilde opnemen. Omdat de grond een maatschappelijke bestemming was de verkoopprijs relatief laag. Mocht het nieuwe gebouw in de verre toekomst niet meer gebruikt worden door de Stichting Woongroep Huizer-maatjes (of haar rechtsopvolger), dan zou De Alliantie dure woningen op het perceel kunnen bouwen. De gemeente wilde in dat geval opnieuw over de (al betaalde) grondprijs onderhandelen. De corporatie niet.

Schets van de voorgevel van het wooncomplex voor achttien verstandelijk gehandicapte jongeren.

Afgetimmerd

Na veel heen en weer praten is deze kwestie nu in de koop- en realiseringsovereenkomst afgetimmerd. Daarin staat onder meer dat het college toestemming kan verlenen om grond en gebouw voor andere doeleinden te gebruiken. Verder verplicht de ontwikkelaar (De Alliantie) zich om het gebouw voor ten minste 25 jaar ’in het sociale segment’ (DAEB) te verhuren.

Mocht na die kwarteeuw de functie ’wonen-zorg’ voor De Alliantie geen haalbare kaart meer zijn en langdurige leegstand dreigen, dan kunnen gemeente en corporatie om tafel om de bestemming te wijzigen. Verandert de functie in alleen wonen (dus zonder zorg), dan nemen de partijen een beëdigd taxateur in de arm om de hogere waarde van het complex te bepalen. De Alliantie verplicht zich verder om de bouw van het wooncomplex binnen twee jaar af te ronden. De corporatie neemt verder de aanleg van zeventien parkeerplaatsen op eigen terrein voor haar rekening. De gemeente Huizen verplaatst de bestaande fietsenberging en legt voor eigen rekening een ontsluitingsweg vanaf de Trekkerweg aan (kosten: zeventig mille).

De planopzet met op de voorgrond de Trekkerweg en rechts kinderopvang Koelemoes.

Afgesproken is dat het gasloze gebouw ’bijna energieneutraal, energiezuinig en duurzaam’ wordt. Er komt onder meer een gescheiden rioolstelsel voor afval- en regenwater.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.