Onderzoek naar aardwarmte in Gooi en Eemland: om de 20 meter een explosie

De kaart met de boorlocaties in het Gooi.
© illustratie ebn
Hilversum

Energiebeheer Nederland EBN begint een groot onderzoek naar het winnen van aardwarmte uit de bodem in Gooi en Eemland. De komende periode worden op de lijn Utrecht-Hilversum-Almere honderden proefboringen gedaan. Dit betekent dat er om de twintig meter een kleine ondergrondse ontploffing wordt veroorzaakt.

Vorige week (donderdag 20 februari) heeft Staatstoezicht op de Mijnen de vergunning afgegeven voor het gebruik van kleine ladingen springstof voor de testlijn in het gebied tussen Utrecht en Almere. Met deze vergunning op zak is EBN direct gestart met de werkzaamheden voor het seismisch onderzoek. Het onderzoek duurt naar verwachting ongeveer een maand.

Er wordt ongeveer parallel aan de A27 gewerkt. Er wordt dus geboord in de gemeenten Hilversum, Baarn, Eemnes, Blaricum, Laren en Huizen.

Het onderzoek gebeurt in het kader van SCAN, Seismische Campagne Aardwarmte Nederland. TNO en EBN brengen in opdracht van het rijk de geschiktheid van de bodem in kaart om te kunnen bepalen welke gebieden wel of niet geschikt zijn voor het winnen van warmte uit de aarde.

Er wordt bij de boringen gebruik gemaakt van de schotgasseismiek. Simpel gezegd: er wordt om de twintig meter een gat in de aarde geboord van tien tot twintig meter diep. Dit gebeurt met een apparaat achter een tractor. Onderin dat gat wordt een kleine hoeveelheid springstof geplaatst, waarna het gat wordt dicht gemaakt met kleikorrels.

Als alle schotgaten langs een deel van de lijn zijn gevuld en de meetapparatuur - draadloze grondmicrofoons - is geplaatst, worden de ladingen een voor een afgeschoten. Door de weerkaatsing van de geluidsgolven te meten, kan de bodemgesteldheid in kaart worden gebracht.

De ontploffingen zijn voor de directe omgeving goed merkbaar. Er is een doffe plof te horen, en bij een kleine afstand zijn trillingen te voelen. Na het onderzoek is er niets meer te zien van de boorgaten, belooft EBN. Er wordt een afstand van minimaal vijftig meter ten opzichte van bebouwing gehanteerd.

EBN stelt dat de schotgasseismiek al decennia veilig wordt toegepast in Nederland. Schade acht de organisatie zeer onwaarschijnlijk, maar voor het geval dat is er een schaderegeling. De eigenaren van de grond waarin wordt geboord worden uiteraard van tevoren ingelicht. De werkzaamheden gebeuren vooral ’s avonds en op zaterdag. Dit omdat bij de metingen zo min mogelijk achtergrondgeluid wenselijk is.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.