Analyse: irritatie over ’procedurele trucjes’ in Huizens Lidl-dossier

Analyse: irritatie over ’procedurele trucjes’ in Huizens Lidl-dossier
Situatie in mei 2018. Links het hoofdkantoor en de bestaande supermarkt. Op de zandstrook ernaast verrijst momenteel de nieuwe supermarkt.
© foto cyclomedia
Huizen

Legitieme juridische tegenacties in het Lidl-dossier irriteren VVD-wethouder Roland Boom hevig. De gemeente Huizen wordt ’in de wielen gereden’ met ’allerlei procedurele trucjes’.

Openbare bestuurders reageren doorgaans zo neutraal mogelijk op juridische tegenstanders. Is een kwestie nog onder de rechter (of de commissie bezwaarschriften), dan is het een goed gebruik om de lippen helemaal op elkaar te houden.

Toch antwoordde het Huizer college onlangs schriftelijk op raadsvragen van GroenLinks over de kwestie. Antwoorden die vervolgens nog eens mondeling werden toegelicht door wethouder Boom.

Bestemmingsplan

Aanleiding voor de vragen van GL-fractievoorzitter Karin Rienstra vormde een zitting van de Raad van State. Behangfabriek BNI en projectontwikkelaar WPRI hadden zich tot deze hoogste algemene bestuursrechter van het land gewend omdat zij vinden dat de gemeente het bestemmingsplan niet goed heeft dichtgetimmerd.

Steenworp

Hierdoor zou de oude Lidl-supermarkt gewoon open kunnen blijven als, binnen een steenworp afstand, in april de nieuwe vestiging de deuren opent.

En dat zou lijnrecht tegenover het ferme standpunt van de gemeente(raad) staan dat er geen tweede supermarkt mag komen (op het BNI-terrein aan de Havenstraat).

Tijdens de zitting op 18 december in Den Haag bleek dat de Raad van State vindt dat BNI en WPRI een punt hebben. In het bestemmingsplan is sluiting van de bestaande super niet scherp genoeg door de gemeenteraad omschreven, oordeelde het rechtscollege.

Mis

GroenLinks klopte daarop bij het Huizer college aan voor tekst en uitleg. ’Wat is er mis gegaan bij de gemeente?’, wilde fractievoorzitter Rienstra weten. Helemaal niets, luidde de reactie van B en W.

’De wijze waarop binnen de gemeente de plannen voor de Lidl zijn behandeld is geheel conform de gebruikelijke procedures. Er is daarbij niets mis gegaan. Vast staat en stond dat er geen twee supermarkten komen.’

Vertrouwen

Het college meldde verder ’in vertrouwen’ de uitspraak van de Raad van State af te wachten. ’Naar verwachting zal de uitspraak inhouden dat de gemeente de gelegenheid krijgt een kleine tekstuele aanvulling in de voorschriften op te nemen, dan wel dat de Raad van State daar zelf in zal voorzien.’

De kwestie kwam vervolgens tijdens de raadsvergadering ter tafel. ,,De tekst was blijkbaar niet compleet”, concludeerde Rienstra op basis van antwoorden van het college. ,,De gemeente of de Raad van State gaat het aanpassen.” Heeft de gemeente geleerd van haar fouten, wilde de GroenLinks-fractievoorzitter weten.

Geen fout

VVD-wethouder Roland Boom reageerde verontwaardigd. De gemeente had geen fout gemaakt, en zeker geen foutén.

,,Ik werp die suggestie ver van mij. Er is nooit sprake geweest van de mogelijkheid om een tweede supermarkt naast de nieuwe Lidl-supermarkt te vestigen. De toevoeging was niet noodzakelijk om een fout van de gemeente te corrigeren.” De ’tik op de vinger’ door de Raad van State vormde voor D66-raadslid Bram Schröder aanleiding voor een nadere vraag. ,,Had zonder deze aanvulling er een supermarkt op de plek van de huidige winkel mogen blijven?”

Trucjes

Nee, herhaalde Boom. ,,Tijdens de bouw van de nieuwe winkel mag de oude open blijven. Dat is nu toegestaan.” Waarop de liberaal zijn irritatie over de juridische gang van zaken liet blijken. ,,Een derde partij heeft geprobeerd het traject waarmee de raad het eens was in de wielen te rijden met allerlei procedurele trucjes.”

Bezwaarschriften

Daarmee lijkt de kwestie voor de raad afgedaan. Maar nog niet voor de gemeente. Niet alleen moet de Raad van State nog een (met zes weken uitgesteld) besluit nemen, ook de gemeentelijke commissie bezwaarschriften moet nog met een oordeel komen. In reactie op de door WPRI/BNI ingediende bezwaren wil de onafhankelijke adviescommissie eerst nog over twee punten opheldering van de gemeente(raad).

Intussen vordert de bouw van de nieuwe Lidl-super aan de Bestevaer (naast de Karwei) gestaag.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland