Luchthaven in zee geeft ook overlast

Luchthaven in zee geeft ook overlast
Schiphol

Een luchthaven in zee lijkt de ideale oplossing om de overlast voor omwonenden te verminderen, maar uit een eerste analyse blijkt dat door uit- en aanvliegroutes elders in de kustregio’s overlast ontstaat.

Dat blijkt uit de quickscan die luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen op verzoek van de Tweede Kamer heeft gemaakt. Besluiten neemt de minister nog niet. De voor- en nadelen zijn op een rij gezet, terwijl ook veel andere zaken nog moeten worden uitgezocht.

Verplaatsen van start- en landingsbanen naar de Noordzee is aanlokkelijk om de geluidsoverlast te verminderen. De quickscan laat echter ook zien dat er op andere plekken een verslechtering van de leefomgeving is te verwachten. De aan- en uitvliegroutes van de luchthaven in zee zullen naar verwachting deels over land lopen, des te meer wanneer gebruik wordt gemaakt van dwarsbanen.

Vijf parallele start- en landingsbanen zijn nodig om de robuustheid van het banenstelsel te vergroten. Waar de vliegroutes precies lopen, en hoeveel mensen daardoor gehinderd worden, is in de quickscan niet gekwantificeerd. Verwacht wordt dat dit zich vooral in de kustregio’s concentreert. Al eerder liepen bewonersgroepen in de IJmond te hoop tegen plannen van andere bewonersgroepen om een luchthaven voor de kust van Wijk aan Zee aan te leggen.

Verplaatsen

De variant waarbij alle vliegtuigbewegingen naar het luchthaveneiland worden verplaatst, heeft volgens de onderzoekers operationeel en kostentechnisch de voorkeur. Landzijdige functies zoals parkeren, bagage-inname, security en vrachtafhandeling blijven op de huidige Schiphollocatie. Personen, bagage en vracht gaan via een ondergronds spoorsysteem naar het luchthaveneiland toe.

Door een volledige verplaatsing van de vliegtuigbewegingen worden de baten gemaximaliseerd. De werkgeversorganisatie VNO-NCW had deze week al becijferd dat woningbouw ongeveer twaalf miljard kan opbrengen. Uit het onderzoek dat de minister heeft laten uitvoeren blijkt dat een luchthaven in zee minimaal tussen de 33 en 46 miljard euro kost. Naast de hoge aanlegkosten is er aan de kust een negatieve impact voor de natuur, scheepvaart, visserij en recreatie. Ook zijn er gevolgen voor geplande windparken en daarmee zit de luchthaven de klimaatambities van het kabinet in de weg.

Uit de quickscan blijkt echter ook dat de woningbehoefte in 2050 een stuk lager ligt dan nu. De bevolkingsomvang stabiliseert volgens het CBS, waarbij de onzekerheid over groei of krimp toeneemt. Tijdens de expertsessies is hierop gewezen: de luchthaven in zee is geen oplossing voor de woningbehoefte van nu.

De minister wil de notitie eerst met de Kamerleden bespreken. Tevens zal ze na de zomer in de ontwerp-luchtvaartnota haar visie neerleggen op de grote luchtvaartthema’s van dit moment (klimaat, gezondheid, veiligheid en economie), en richting geven aan het beleid tot 2050.

Meer nieuws uit Regio

Keuze van de redactie