Erfgooiers College krijgt zijn energieneutrale nieuwbouw

Eddie de Paepe
Huizen

Een ruime meerderheid van de raad heeft ingestemd met een compleet nieuw onderkomen voor het Erfgooiers College. Totale kosten: bijna 13,5 miljoen euro.

In eerste instantie gingen gemeente en school uit van een combinatie van renovatie en nieuwbouw. ’Zenzo maatschappelijk vastgoed’ uit Amersfoort bood echter aan om voor veel minder geld het hele complex te slopen en te vervangen voor een aardgasvrije en bijna energieneutrale school. De gemeentelijke bijdrage is in de afgelopen jaren opgelopen naar 11,5 miljoen euro. De school investeert zelf twee miljoen in de nieuwbouw én in de kosten van volledig energieneutraal bouwen.

Prijskaartje

De raad besprak donderdagavond het plan. Vragen waren er met name over de financiën en de bouw- en sloopoverlast voor leerlingen. Het prijskaartje vormde voor Dorpsbelangen Huizen (DBH) en Leefbaar Huizen (LH) een steen des aanstoots. DBH-raadslid Jan Driessen wilde weten waarom er van het oorspronkelijke (renovatie)plan is afgeweken. ,,Scholieren krijgen nu anderhalf jaar in een bouwput les.”

Gouden kranen

Zijn fractievoorzitter Marian Rebel zette vraagtekens bij de naar haar mening veel te hoge kosten. ,,Wij hebben geen behoefte aan een school met gouden kranen.”

LH pleitte opnieuw voor een andere plek voor het Erfgooiers College, bijvoorbeeld op het Lucent-terrein. Raadslid Fleur van der Kleij wees erop, dat de gemeente opnieuw geld bijpast terwijl het eindresultaat nog steeds ’een te kleine school’ is.

Geluidsoverlast

De overige fracties maakten zich alleen zorgen over de leerlingen. Hoe zit het met de geluidsoverlast tijdens sloop en bouw, en dan met name tijdens de eindexamens? D66-wethouder Marlous Verbeek stelde de raad gerust. ,,De school heeft veel voorzorgsmaatregelen genomen om de overlast tot het minimum te beperken. En tijdens de eindexamens zijn er geen lawaaiige werkzaamheden.” LH en DBH stemden tegen (delen van) het collegevoorstel. Omdat de ruime meerderheid van de raad dus vóór stemde, kan de bouw in augustus van start gaan. De oplevering staat gepland voor december 2020.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.