Premium

Lange strijd Hilversumse wijk tegen geluidsoverlast

Lange strijd Hilversumse wijk tegen  geluidsoverlast
Ingeborg Boddeke, Louis Davina en Sascha Barnstijn aan de oostkant van de A27, wara de geluidswal te laag is.
Hilversum

De gemeente en de bewoners van de West-Indische buurt in Hilversum zijn het eens. Er moeten geluidsschermen komen langs de verbrede en verhoogde A27. Maar dat is een zaak van Provinciale Staten en Rijkswaterstaat.

Het is een al langlopend dossier, vertelt de Hilversumse wethouder van verkeer Annette Wolthers. Er zijn zelfs Kamervragen gesteld en moties ingediend. Hoewel de gemeente pal achter de bewoners staat - want er is daadwerkelijk sprake van geluidsoverlast - valt er weinig aan te doen. Rijkswaterstaat zou moeten opdraaien voor de kosten van een geluidswal. Volgens optimistische berekeningen - géén metingen - is het geluid via een trucje wettelijk toelaatbaar, maar de bewoners weten dat de overlast 10db boven de norm ligt.

Toegenomen

Drie betrokkenen, oud-notaris Louis Davina, buurtbewoonster Sascha Barnstijn en Ingeborg Boddeke, verrichten al jaren inspanningen om de door hen gewenste geluidsschermen te krijgen. Sascha Barnstijn van het comité ’Geluidsscherm Hilversum A27 afslag 33’ (een mond vol, maar wel duidelijk) legt uit: „Voor de verbreding én verhoging van de A27 op deze plek, en de nieuwe op- en afritten van de snelweg, is circa vijf hectare aan bomen gekapt. Daardoor is de geluidsoverlast toegenomen en heeft een aantal buurtbewoners ook ingewild zicht gekregen op het verkeer op de A27.”

Al vóór de nieuwe situatie ontstond, pleitte het comité voor geluidsschermen en die roep is ondertussen alleen maar luider geworden. Louis Davina, zelf wonend aan de Soestdijkerstraatweg, doet de deuren naar de achtertuin open en meteen is duidelijk het verkeerslawaai hoorbaar. „Er is veel bos gekapt, het is nu veel erger dan eerst”, zegt hij. En ook het viaduct dat de A27 over de Soestdijkerstraatweg voert, heeft geen geluidsscherm en heeft voor toename van overlast gezorgd.

Davina heeft niets tegen de gloednieuwe, nabijgelegen faunatunnel onder de A27 door, maar vraagt zich af: „Waarom kon er wel geld worden vrijgemaakt voor dit project en niet ons, de bewoners van de West-Indische buurt?” Er staan daar fraaie villa’s met grote tuinen. „Het wordt nu echt wel tijd dat er iets gebeurt”, vindt Davina. „Er is meer leegstand dan anders, mensen willen hier niet graag wonen vanwege de verkeersoverlast. En de huizen dalen dus ook in waarde.”

Jonge aanplant

Het comité wil aan de westkant van de A27 een geluidswal die doorloopt tot de stoplichten op het Oostereind. Aan de oostzijde van de A27, waar de Lage Vuurscheweg loopt en ook enkele woningen staan, is wel een geluidswal. En wat jonge aanplant ter vervanging van de gekapte (grote) bomen. Dat scherm is te laag, oordeelt het comité. Het lawaai is inderdaad fors en het verkeer is zichtbaar boven de roodstenen wal. „Hij moet hoger”, constateert Sascha Barnstijn.

Ze heeft laten berekenen dat de schermen, als volledig aan hun wensen tegemoet zou worden gekomen, ongeveer 3 miljoen euro zullen gaan kosten. De gemeente Hilversum kan en wil dat niet betalen, het geld zou moeten komen van de provincie of Rijkswaterstaat. „Maar de gemeente heeft in 2017 wel al besloten dat wij recht hebben op een geluidswal.”

Om de tafel

Annette Wolthers wil als wethouder van verkeer alle partijen zo spoedig mogelijk weer een keer om de tafel krijgen om de besprekingen nieuw leven in te blazen. „Er is helaas nu nog geen sprake van een op komst zijnd doorbraakmoment. We zijn nu wel in het stadium dat we als gemeente offertes aanvragen, maar dat betekent niet dat wij het ook gaat betalen. Het blijft een kwestie van onderhandelen. Maar we doen ons best voor de bewoners.”

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.