Onderzoek naar lood in grond speelterreinen

© Susanne Moerkerk / HDC media
Heemstede

De provincie Noord-Holland laat deze en volgende week een aantal speelterreinen (openbaar en bij scholen) onderzoeken op de aanwezigheid van lood in de bodem.

Lood kan gezondheidsrisico’s opleveren als je het binnenkrijgt. Bij kinderen kan langdurig contact met lood een nadelig effect hebben op het leervermogen: het kan leiden tot één tot drie IQ-punten verlies, al is dit lastig te meten.

Jonge kinderen kunnen het zware metaal in de bodem binnenkrijgen wanneer zij tijdens het buitenspelen vieze vingers in hun mond steken. De grond die zij zo in hun mond krijgen, kunnen ze doorslikken.

Het loodonderzoek wordt in heel Nederland uitgevoerd. Recent onderzoek van het RIVM heeft aangetoond dat het wenselijk is om, op plekken waar mogelijk een verhoogd loodgehalte aanwezig is en kinderen spelen, maatregelen te nemen om gezondheidsrisico’s te voorkomen.

De provincie Noord-Holland werkt bij dit onderzoek samen met Zuid-Holland en Utrecht. Nu is onze regio aan de beurt, vertelt Egon van Zon van de Omgevingsdienst IJmond.

,,Na een eerste inventarisatie op basis van de beschikbare bodemkaarten, eerdere bodemonderzoeken en bezoeken ter plaatse is een lijst van dertig speelplaatsen in de regio gemaakt die nader onderzocht moeten worden. Bij deze plekken is de bodem zichtbaar. Het onderzoeksbureau dat de provincie heeft ingehuurd maakt bij alle speelplaatsen op de lijst bodemfoto’s en de inrichting. En er worden grondmonsters genomen.’’

Handen wassen

De resultaten zullen eind maart, begin april gedeeld kunnen worden met omwonenden. Moeten mensen tot die tijd hun kind er niet laten spelen? Van Zon: ,,Nee hoor, dat kan gewoon. Het gaat om het binnenkrijgen van zeer veel loodhoudende aarde over lange tijd.’’

Ouders wordt wel geadviseerd om de handen van het kind te wassen na het buiten spelen en regelmatig te stofzuigen of dweilen in huis zodat de kinderen zo min mogelijk in contact komen met mogelijk van buiten meegenomen loodhoudende aarde.

Mocht uit deze grondmonsters blijken dat er een verhoogde concentratie lood in de bodem zit, dan worden op korte termijn maatregelen genomen waardoor de open grond afgedekt is. Bijvoorbeeld met een speelmat, tegels of (kunst)gras. Op die manier kunnen kinderen geen aarde meer in de mond stoppen.

In veel stedelijke gebieden in Nederland zit lood in de grond. Dit is er de afgelopen eeuwen in gekomen door industrie, maar bijvoorbeeld ook door loden leidingen die vroeger gebruikt werden.

Daarom kan het ook in de grond van tuinen zitten, legt Van Zon uit. ,,Wie dit wil weten, kan vragen om uitleg van de naar beschikbare bodemkaarten bij de omgevingsdienst. Of op eigen kosten een bodemonderzoek laten uitvoeren.’’

Meer info op www.odijmond.nl/lood

Meer nieuws uit Amsterdam

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.