Veel mis met Uitvaartstichting Hilversum: raad verkeerd geïnformeerd en financiële risico’s

Veel mis met Uitvaartstichting Hilversum: raad verkeerd geïnformeerd en financiële risico’s
archieffoto
© studio kastermans
Hilversum

De Hilversumse raad is niet goed geïnformeerd bij de oprichting van Uitvaartstichting Hilversum. Ook heeft het college zich niet volledig gehouden aan de regels met betrekking tot Markt en overheid. Ook loopt Hilversum nog financiële risico’s.

Dit blijkt uit een rapport van de Hilversumse rekenkamer dat de oprichting van de stichting nader heeft bekeken.

Bij de bouw van crematorium Zuiderhof besloot de gemeenteraad in 2016 in te stemmen met een stichting om alle zaken rond uitvaart te regelen. Maar de informatie waar de raad toen over beschikte, blijkt nu niet juist te zijn geweest. Volgens de rekenkamer worden begrippen als ’winst’ en ’verlies’ niet correct gebruikt in raadsvoorstellen en jaarstukken. Ook ontbreekt bij de raadsvoorstellen het zinnetje ’ten opzichte van de begroting’ waardoor soms de indruk ontstaat dat er verlies is, terwijl er winst wordt gemaakt. Het jaarlijkse verlies blijkt dan ook niet zo groot als aan de raad gepresenteerd.

Daarnaast wordt de raad volgens het rapport op het verkeerde been gezet met exploitatiesubsidie (dat een lening blijkt te zijn) en een in een raadsvoorstel genoemde pot met geld voor de onderhoud van de graven blijkt er niet te zijn. Gevolg: de exploitatie valt duurder uit.

Het verzelfstandigingsproces is ’onzorgvuldig en overhaast’ geweest. Dat blijkt volgens de rekenkamer uit het feit dat het besluit tot verzelfstandigen is genomen op 21 juni, terwijl de stichting op 1 augustus operationeel moest zijn. Huisvesting van personeel en materieel was nog niet geregeld en de administratie niet op orde. Ook is er niet aan de gedragsregels van de Wet Markt en Overheid voldaan, aldus het rapport.

De rekenkamer is ook bang voor eventuele financiële risico’s. Het is onduidelijk wat de verzelfstandiging van begraven en cremeren de gemeente heeft gekost en wat het de gemeente nog zal gaan kosten.

De gemeente krijgt het advies om voortaan meer tijd te nemen om een zorgvuldige beslissing te nemen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.