PvdA-vragen over verkoop oude postkantoor in Huizen

PvdA-vragen over verkoop oude postkantoor in Huizen
Huizen

Naar aanleiding van een bericht in deze krant voelt de PvdA het Huizer college aan de tand over de verkoop van het oude postkantoor in de Kerkstraat en de plannen voor een tweede supermarkt in het centrum.

Het college wil het voormalige postkantoor verkopen aan Van Hoorne Vastgoed, de nieuwe eigenaar van het ’Blokkerblok’. De ontwikkelaar wil de rij winkels tegenover de Oude Kerk slopen om plaats te maken voor een (Vomar-)supermarkt met daarbovenop appartementen.

Parkeergarage

De PvdA wil, bij monde van Kerem Gencer en Niek Honing, weten of B en W het oude postkantoor inderdaad van de hand willen doen. En of ook de verkoop of verhuur van de parkeergarage onder het Blokkerblok aan de orde is.

Supermarkt

’Zijn er tussen de verkopende (lees: gemeente) en de kopende partij afspraken gemaakt over het oude postkantoor? Wanneer verwacht u dat de specifieke plannen over het oude postkantoor in de commissie komen?’ De sociaaldemocraten zijn ook benieuwd naar het standpunt van het college over de geplande extra supermarkt. ’Is daar binnen het huidige winkelaanbod in Huizen en specifiek het Oude Dorp ruimte voor?’

Afspraken

Verder informeert de PvdA naar het aantal appartementen dat gebouwd gaat worden, en of daarbij aan de lokale en regionale afspraken (1/3 betaalbaar; 1/3 midden en 1/3 duurder) wordt voldaan. Ten slotte richten de vragen zich op de gevolgen van het bouwplan verkeersontsluiting, veiligheid en bereikbaarheid van het Oude Dorp.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Keuze van de redactie