GS Utrecht laten racebaanvariant N201 vallen

GS Utrecht laten racebaanvariant N201 vallen
Denkrichting 3 gaat uit van ingrepen aan de N201 op alleen Utrecht grondgebied.
Utrecht

De N201 (Vreelandseweg) wordt, als het aan Gedeputeerde Staten van Utrecht ligt, niet verbreed naar vier rijstroken waarop 100 kilometer per uur mag worden gereden. In plaats daarvan kiezen GS voor de variant waarbij onder meer twee kleine stukken van de weg op Utrechts grondgeb1ed worden verbreed, terwijl de maximumsnelheid 80 kilometer per uur blijft.

De Utrechtse gedeputeerden hebben dinsdag besloten deze ’denkrichting 3’ nu verder te laten uitwerken, zo is donderdag bekendgemaakt.

Met dit ’richtinggevende besluit’ van Utrecht lijkt het onwaarschijnlijk dat verbreding van de weg op Noord-Hollands grondgebied en het doortrekken van het asfalt tussen Hilversum en Loosdrecht naar de A27 doorgaat. Wel staat het de provincie Noord-Holland in beginsel vrij om toch voor die variant te kiezen, bijvoorbeeld om in Hilversum de drukke Diependaalselaan te ontlasten.

Op 13 februari leggen GS hun keuze voor aan Provinciale Staten van Utrecht. Gaan die akkoord dan kan die denkrichting verder worden uitgewerkt. Gedacht wordt onder meer aan een veel hogere brug over de Vecht bij Vreeland.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Keuze van de redactie