Alle onderwijssectoren staken: leerkracht wil weer leuk werk

Merlin Mulder
Amsterdam

De werkdruk moet omlaag en de salarissen omhoog. Daarom houdt de onderwijssector in maart een actieweek, die eindigt met een grote landelijke staking op vrijdag 15 maart. „We verwachten dat deze staking massaal wordt”, aldus Simone van Geest van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Het zou voor het eerst zijn dat in Nederland het gehele onderwijs, van lager onderwijs tot aan hoger onderwijs, staakt. De FNV-bonden Algemene Onderwijsbond (AOb) en FNV Onderwijs en Onderzoek roepen leden uit alle onderwijssectoren op om mee te doen. De bond CNV is wel voor actie, maar laat weten voorlopig niet mee te staken. De bond wil eerst onderhandelingen over meer geld voor personeel werkzaam in het primair onderwijs afwachten.

Enquête

AOb hield een enquête onder bijna 10.000 leden die in allerlei onderwijssectoren werken om de knelpunten in kaart te brengen. De werkdruk is veruit het grootste probleem, licht Van Geest toe. „Het aantal burn-outs was al hoog in het onderwijs, maar blijft maar stijgen. Hoe dat kan? Vaak moeten collega’s werk van andere zieke collega’s overnemen, dat geeft extra stress en druk. De klassen worden groter, wat ook meer druk geeft. Vervangers zijn vaak niet goed genoeg opgeleid of ingewerkt om werkdruk weg te nemen. Daarnaast zijn leraren enorm betrokken, ze voelen zich schuldig als ze er niet zijn, dus ze melden zich niet graag ziek. Ze blijven vaak te lang doorlopen met bijvoorbeeld stressklachten.”

De te hoge werkdruk is volgens Van Geest in alle sectoren een probleem: docenten in lager, middelbaar en hoger onderwijs hebben last van stressklachten, overspannenheid of een burn-out. „Alleen van middelbare scholen hebben we dit probleem minder goed in kaart kunnen brengen, omdat als daar een docent bijvoorbeeld uitvalt, dit minder snel opvalt bij ouders. Maar ook daar zijn personeelstekort en ziekte grote problemen.”

Investeren

De bonden willen dat er meer geïnvesteerd wordt in onderwijs. Extra geld moet de werkdruk verlagen door bijvoorbeeld invallers goed op te leiden, maar het moet er ook voor zorgen dat meer mensen in het onderwijs blijven werken. Leraren kunnen nauwelijks doorgroeien op financieel gebied, waardoor het onderwijs niet altijd aantrekkelijk is of blijft om in te werken. „De stappen die in het onderwijs gemaakt worden, zijn vaak klein. Kijk, leraar word je niet om stinkend rijk te worden, maar wij vinden dat ze meer moeten gaan verdienen. Nu worden veel goede krachten in het onderwijs weggekaapt door bedrijven, die meer geld bieden. Een zorgelijke ontwikkeling.”

De bonden willen dat er voor alle sectoren meer geld moet komen om de salarissen te verbeteren en om functies van ondersteunend personeel te herwaarderen. Ook moet er geld worden vrijgemaakt om de werkdruk te verlagen. In totaal is er structureel 2,9 miljard euro nodig voor het primair- tot en met het hoger beroepsonderwijs.

De bond verwacht dat veel scholen op 15 maart de deur dicht gaan houden. „Aan de reacties te merken, gaan heel veel medewerkers staken. De steun voor de actie is heel groot.”

Meer nieuws uit Uitgelicht

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.