Onderzoek naar gevaarlijk lood in bodem Hilversumse speeltuinen

Onderzoek naar gevaarlijk lood in bodem Hilversumse speeltuinen
Hilversum

De bodem van veertien Hilversumse speelplekken bevat mogelijk lood. Daarom gaat de provincie Noord-Holland samen met de gemeente en Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek begin 2019 een onderzoek uitvoeren om te kijken hoe gevaarlijk de grond van deze speelplekken is.

Aanleiding is een onderzoek van het RIVM, waarin de effecten van lood zijn beschreven. Een woordvoerster van de gemeente: „Het onderzoek geeft aan dat lage concentraties lood in de bodem effecten op de gezondheid van kinderen kunnen ontstaan als kinderen veel en vaak bodemdeeltjes inslikken.” „Lage concentraties lood kunnen bij een zeer hoge mate van blootstelling een negatief effect hebben op de leerontwikkeling van jonge kinderen van nul tot zes jaar”, aldus de zegsvrouw.

Veertien speelplekken die een onbedekte grond hebben, zouden risicovol kunnen zijn. Er wordt geadviseerd om kinderen na het buitenspelen hun handen te laten wassen en hun schoenen te laten uittrekken. Een woordvoerster: „Volgens de GGD is het risico erg klein. Alleen bij langdurige blootstelling levert het risico op.” „Daarbij wil ik aantekenen dat het voor nu alleen nog maar gaat om een verdenking. Het is niet gezegd dat het bij deze veertien speelplekken aan de hand is. Het onderzoek moet uitwijzen of er daadwerkelijk risico is”, aldus de woordvoerster.

Grondmonsters

Bij het onderzoek bij de veertien speelplaatsen worden niet alleen grondmonsters genomen. Er worden ook foto’s gemaakt van de bodem en van de inrichting van de speelplaats. Het al dan niet aanwezig zijn van een harde deklaag, grasmat of plantenperken kan namelijk verschil maken in de maatregelen die gaan volgen. Zo kan er besloten worden om het giftige grond af te dekken, al is er in het verleden ook voor gekozen om de bodem af te graven en weer aan te vullen met schone grond.

Resultaten

De provincie Noord-Holland start in het eerste kwartaal van 2019 het onderzoek naar lood in de bodem op speelplekken in Hilversum. In april zijn de resultaten bekend. Ook in andere steden in Nederland wordt bodemonderzoek gedaan.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Keuze van de redactie