Rapport over gesjoemel kost Huizen 223.115 euro

Rapport over gesjoemel kost Huizen 223.115 euro
Huizen

Het in diepgang en periode beperkte ’sjoemelonderzoek’ van extern bureau Deloitte heeft de gemeente Huizen 223.115 euro (inclusief btw) gekost. Dit blijkt uit stukken die door de gemeente openbaar zijn gemaakt na een Wob-verzoek van De Gooi- en Eemlander.

Deze redactie van deze krant heeft, met de Wet Openbaarheid van Bestuur in de hand, het rapport over de 'sjoemelambtenaar' opgevraagd. Dit Wob-verzoek omvatte alle correspondentie tussen college(leden) en de gemeente Huizen enerzijds en bureau Deloitte anderzijds met betrekking tot het onderzoek naar onregelmatigheden binnen het ambtelijk apparaat. Dit inclusief alle bijbehorende documenten, zoals de offerte en factuur van Deloitte, de opdracht van het college aan Deloitte, en de bevindingen van het bureau.

Extra

Het Huizer college moest binnen vier weken reageren op het verzoek, maar maakte gebruik van de wettelijke mogelijkheid om voor het besluit vier weken extra te nemen.

In een bief aan deze krant melden B en W nu dat een groot deel van de gevraagde stukken geheim zijn en blijven. Op de eerste plaats de documenten die onder geheimhouding zijn voorgelegd aan de raad, ’waarbij met name het Deloitte-rapport en onze besluitvorming inzake de rechtspositionele gevolgen aan de orde zijn’. Zodra het openbaar ministerie meldt dat ’zich geen strafrechtelijke belangen meer voordoen’, bekijkt de gemeenteraad volgens het college of deze documenten alsnog openbaar gemaakt kunnen worden.

Weggelakt

Ook veel stukken die niet aan de raad zijn gegeven moeten geheim blijven, meent het college. In de overige 55 nu wél openbaar gemaakte e-mails en documenten (130 velletjes) is zeer veel informatie weggelakt.

Inkleuren

Het gaat in beide gevallen om concurrentiegevoelige gegevens van Deloitte (zoals werkwijze, tarieven en ’voorwaarden die de opdracht verder inkleuren’), zaken die ’voor intern beraad zijn opgemaakt’, persoonlijke opvattingen of adviezen bevatten, of persoonsgegevens.

Indicatie

Tussen al die weggelakte woorden zijn nog wel de bedragen terug te vinden die door Deloitte bij de gemeente in rekening zijn gebracht. In een e-mail aan de gemeente waarschuwt het bureau op 12 juni al voor overschrijding van de eigen kostenindicatie (150.000 euro exclusief btw.) van twee weken eerder. Uit een mail van 28 augustus blijkt dat het totaalbedrag is opgelopen tot ruim 184.000 euro. Dat is inclusief btw ruim 223.000 euro.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland