GS: geen garantie behoud buslijnen Gooi en Vecht

De volgens de SP met (gedeeltelijke) opheffing bedreigde reguliere buslijnen.
Hilversum

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen niet uitsluiten dat per 12 juli 2021 buslijnen worden geschrapt in het Gooi en de Vechtstreek.

Dit blijkt uit antwoorden op vragen van SP-statenlid Marnix Bruggeman over de nieuwe ov-concessie. Aanleiding vormt een ’benen op tafel’-overleg in het Provinciehuis. In een presentatie van het door GS ingehuurde adviesbureau Goudappel Coffeng was toen een bezuiniging van vijf of twintig procent op het budget voor de reguliere buslijnen aan de orde.

Na een publicatie in deze krant meldde gedeputeerde Elisabeth Post tijdens een vergadering met de verkeerswethouders: ’Er ligt op dit moment geen voorstel van de provincie voor het schrappen van buslijnen in Gooi en Vechtstreek’.

Boodschap

Bruggeman vraagt aan GS of de conclusie van de Wijdemeerse wethouder Joost Boermans - ’De boodschap dat de provincie lijnen gaat schrappen om te bezuinigen is door de gedeputeerde in het gesprek weerlegd’ - klopt. Gedeputeerde Staten antwoorden daarop: ’Ja, dit klopt, hier is geen besluit over genomen’.

Maar dit sluit niet uit, zo blijkt uit het volgende antwoord, dat buslijnen om andere redenen geheel of gedeeltelijk worden geschrapt. ’Zover zijn wij nog niet in onze gedachtevorming.’

Bedreigd

Volgens Bruggeman worden tien buslijnen (deels) met opheffing bedreigd. Zowel de ’stroomlijnen’ (nrs. 1, 100/101, 108 en 109) als andere reguliere buslijnen (2, 3, 104, 105 en 107). GS benadrukken dat de aanbesteding van de concessie ’in de lijn van de Visie OV 2020’ zal plaatsvinden. Bruggeman: ,,Mijn zorgen zijn door de antwoorden alleen maar groter geworden. Gedeputeerde Staten ontkennen op geen enkele manier dat die opheffingen er gaan komen”.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.