OM kondigt verbeteringen eigen snelrecht aan

OM kondigt verbeteringen eigen snelrecht aan
Leiden

Het Openbaar Ministerie ontkent dat sprake is van duizenden missers met straffen die zonder tussenkomst van een rechter zijn opgelegd. Tot die conclusie komt de NRC na eigen onderzoek.

Niettemin kondigt het OM verbeteringen aan. Zo moet vanaf 1 januari bij het opleggen van een strafbeschikking rekening worden gehouden met de straf die een rechter naar verwachting zou opleggen. Dat meldt een woordvoerder van het parket-generaal desgevraagd.

Ook is vanaf dat moment rechtsbijstand vereist, zeker als het gaat om een sanctie die direct wordt opgelegd. Maar dat was al jaren ’staande praktijk’, stelt de woordvoerder. Verder is er ’geïnvesteerd’ in het beter registreren en inzichtelijk maken waarom een strafbeschikking is opgelegd, inclusief ’de juiste ict-ondersteuning’. Ook wordt gewerkt aan het verbeteren van de informatie in de brieven die bestraften ontvangen (van het CJIB).

Strafblad

Het OM mag sinds tien jaar zonder tussenkomst van een rechter straffen opleggen in relatief eenvoudige zaken. Dat levert een strafblad op. Van de inmiddels ruim 267.000 opgelegde strafbeschikkingen waren er duizenden misplaatst, stelt NRC. De krant baseert zich op intern onderzoek van het OM, dat werd verkregen door middel van een beroep op de Wob (Wet openbaarheid bestuur). Bij ruim 6 procent van de onderzochte strafbeschikkingen in 2017 zou een ’adequate schuldvaststelling’ ontbreken.

Het OM laat desgevraagd weten dat het gaat om een onderzoek dat is bedoeld als intern kwaliteitsinstrument. ’De metingen leiden slechts tot momentopnames en omvatten - gelet op het totaal aantal uitgevaardigde OM-strafbeschikkingen - een relatief beperkte dossierstudie, waarin bovendien veel plaats is ingeruimd voor persoonlijke ervaringen.’ Het ’foutpercentage’ van 6 procent nuanceert het OM. ’In 2 procent van de zaken deelt een andere officier het eerdere oordeel niet. Daarmee is niet vastgesteld dat sprake is van een onterechte bestraffing.’

Lees ook: Leidse ontdekt: OM slordig met opleggen straf

Meer nieuws uit Amsterdam