Directeur Omgevingsdienst houdt zich voortaan in op Twitter

Directeur Omgevingsdienst houdt zich voortaan in op Twitter
© ANP XTRA
Haarlem

Directeur Rob van Doorn van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) zal voortaan terughoudender zijn met tweets die de beeldvorming over de manier waarop hij zijn taak uitvoert kunnen beïnvloeden. Dat heeft gedeputeerde Adnan Tekin met hem afgesproken.

In augustus twitterde Van Doorn: ’Het evangelie van het vrije bedrijfsleven leidt in de VS tot meer CO2-uitstoot en in Nederland tot belachtelijke steun aan machtige bedrijven. Het is als de Vesuvius boven Pompeii, het eindigt in een dikke aslaag over de beschaving.’

En vervolgens op 3 oktober: ’Bankdirecteuren moeten eens leren dat ze niet boven de wet staan en verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun diepe sporen in de samleving trekkende wandaden.’

De VVD in Provinciale Staten vond dit niet kunnen, omdat de tweets ’een onduidelijk beeld over zijn neutrale houding’ creëren en stelde er schriftelijke vragen over aan Gedeputeerde Staten. Uit de beantwoording ervan blijkt dat het college geen enkele aanleiding heeft te twijfelen aan de onafhankelijkheid en deskundigheid van Van Doorn. ’Wij hebben nu geen aanwijzingen dat de persoonlijke opvattingen van de heer Van Doorn doorwerken in de taakuitoefening van de RUD NHN.’

Wel meldt het college dat gedeputeerde Tekin Van Doorn heeft onderhouden over zijn tweets en dat buiten bovenstaande ook is afgesproken dat de Omgevingsdiensten een richtlijn sociale media opstellen voor hun medewerkers. Als voorbeeld krijgen de omgevingsdiensten de richtlijn die de provincie zelf hanteert.

Zeventien gemeenten en de provincie Noord-Holland hebben hun uitvoerende milieutaken gebundeld in de RUD NHN. De provincie heeft de vergunningverlening en handhaving op dit gebied uitbesteed aan de omgevingsdiensten. Hygie¨ne, veiligheid, (zwem)water, lucht, geluid, energie, afval, bodem, (vaar)wegen, flora en fauna en natuurbescherming zijn gebieden waarop de omgevingsdiensten controles uitvoeren. Een taak is ook controleren of bedrijven zich aan de milieuvoorschriften houden.

Rob van Doorn was per 1 mei van dit jaar aangesteld als directeur van de RUD NHN. Hij was een jaar daarvoor al interim-manager bij de dienst.

Meer nieuws uit Regio