Rapport van 45 mille ’in de shredder’

Rapport van 45 mille ’in de shredder’
In het midden, langs de Havenstraat, ligt het BNI-terrein.
Huizen

De Huizer gemeenteraad heeft een 45.000 euro kostend rapport van Cushman & Wakefield (C&W) - wereldwijd marktleider in commercieel vastgoedadvies - in de prullenbak gegooid.

C&W was begin dit jaar door het college van B en W uitverkoren om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van plannen voor het BNI-terrein aan de Havenstraat. Bij die keuze werden in de raad indertijd al vraagtekens geplaatst. Onder meer vanwege het ’eenzijdige’ aanpak van het bureau, dat veel affiniteit heeft met ’stenen’ en bedrijven, en weinig met cultuur en creativiteit. Het college beloofde daarop dat C&W de ontbrekende know-how wel zou worden ’ingevlogen’. En dat het rapport eind maart op tafel zou liggen. Dit werd oktober.

Dat was niet het enige manco. Drie weken geleden maakten raadsleden, in de commissievergadering, gehakt van het (deels geheime) rapport. ’Dure cijfers, die we ook van Google hadden kunnen plukken’, klonk het onder meer. En: ’Knip- en plakwerk van een middelbare scholier’. De onderzoekers hadden zich, naar oordeel van de voltallige raad, er met een Jantje van Leiden van afgemaakt. En dat straalde af op de opdrachtgever. Waarom had het college niet ingegrepen en het rapport, dat ver onder de maat was, teruggestuurd naar de afzender? Door dat niet te doen en het rapport aan de raad voor te leggen, hadden B en W zich achter de conclusies gesteld.

VVD-wethouder Roland Boom weigerde echter om ook maar een snipper verantwoordelijkheid te nemen: het college was slechts doorgeefluik. Waarop D66-raadslid Bram Schröder de bal terugkaatste: ’Als C&W een kleurplaat had ingeleverd, had u die dan ook aan ons voorgelegd?’. Boom wilde vervolgens alleen maar achter gesloten deuren doorpraten over het rapport.

Dat laatste voorstel kwam donderdagavond in de raadsvergadering aan de orde. ’In overleg tussen college en directie van BNI bezien waar de gemeente (verder) een rol kan spelen met het oog op herontwikkeling van het terrein langs de Havenstraat’, luidde dat. ’Rekening houdend met de bestaande invullingswensen en de uitkomsten van het onderzoek van Cushman & Wakefield, nadat hierover in een (besloten) commissievergadering met uw raad van gedachten is gewisseld.’

Dat ’rekening houdend’ was tegen het zere been van de raad. De fracties wilden best in beslotenheid over het BNI-terrein verder praten, maar dan moest het rapport in de prullenbak verdwijnen. Of, diplomatiek gezegd: ’uitsluitend ter kennisname’ zijn. Alleen de door C&W verzamelde feitelijke informatie was, wellicht, bruikbaar. Vandaar dat de collegepartijen (VVD, CDA, PvdA en D66) en oppositiepartijen SGP en Leefbaar Huizen met een voorstel kwamen om de zinsnede ’en de uitkomsten van het onderzoek van Cushman & Wakefield’ te schrappen. Dit ’amendement’ kreeg de steun van de voltallige raad. Met een kanttekening van D66’er Bram Schröder: ,,Niemand wil dat gemeenschapsgeld op deze manier in de shredder verdwijnt”.

Slotsom: de raadscommissie fysiek domein praat op maandag 19 november achter gesloten deuren - zoals wel vaker gebeurt in Huizen - over de toekomst van het BNI-terrein. Overigens zonder welk plan dan ook uit te sluiten. Dus ook alles wat tijdens het raadspodium van oktober vorig jaar naar voren is gebracht, ligt nog op tafel.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Keuze van de redactie