Toch geen extra wijkagent Hilversum

Toch geen extra wijkagent Hilversum
Hilversum

Er was lang onduidelijkheid over het aantal wijkagenten dat volgend jaar door Hilversum zou lopen. Burgemeester Pieter Broertjes wilde het huidige aantal uitbreiden. Maar eerdere positieve berichten ten spijt, is dat toch niet gelukt.

In de commissievergadering van vorige week woensdag verklaarde Broertjes nog: „over 18 wijkagenten, een goede kans dat we die eind van het jaar hebben.” Momenteel zijn het er 17 in Hilversum. Broertjes had er dus graag één bij gehad, om „de zichtbaarheid in de wijk te vergroten van 40 procent naar 80 procent”.

Er is in Den Haag geld vrijgemaakt voor extra politie-inzet. De Hilversumse burgemeester hoopte dat een deel van dat budget gebruikt kon worden voor de extra wijkagent. Mede namens de andere burgemeesters in de regio stuurde hij half juli een brief aan de driehoek Midden-Nederland (burgemeesters, OM en politie). Daarin vroeg hij om van de extra vrijgemaakte fte er 12 in te zetten voor meer wijkagenten in de verschillende gemeentes.

Cybercrime

Maar de driehoek Midden-Nederland heeft besloten om het geld anders te gebruiken. De politiemacht wordt wel met 55 fte uitgebreid, maar besloten is dat deze wordt ingezet op de thema’s ondermijning en cybercrime. Dat was ook het advies dat de politieleiding aan de driehoek gegeven had: „Cybercrime is een criminaliteitsvorm die snel toeneemt en internationaal, nationaal en op wijkniveau een doorwerking kent. Per jaar leidt dit tot een schadebedrag van ongeveer 600 euro per burger”, staat in de adviesbrief.

Gevolg hiervan is dat de wens van het Hilversumse college en de burgemeesters van de Gooi en Vechtstreek voor meer wijkagenten in de regio op korte termijn niet wordt ingevuld. Pieter Broertjes: „Voor Hilversum betekent het dat er geen extra wijkagent bij komt en het aantal wijkagenten voorlopig op 17 blijft.” Toch denkt de burgervader dat het gaat om uitstel, en niet om afstel: „Vanuit Hilversum blijven we ons de komende jaren sterk maken voor de norm van 1 wijkagent per 5.000 inwoners, wat zich vertaalt naar 18 wijkagenten.”

Meer in de wijk

De 17 wijkagenten die nu actief zijn in Hilversum gaan dus wel meer de wijk in. Broertjes: „Per 1 januari krijgen de wijkagenten in Hilversum meer tijd om in hun wijk te zijn. Daarmee vergroten we ook de bestaande slagkracht van de politie. Doel blijft om de veiligheid dichtbij de bewoners nog verder te verbeteren.”

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Keuze van de redactie