Geen Goois groenpaviljoen bij Floriade 2022

Geen Goois groenpaviljoen bij Floriade 2022
Artist impression in vogelvlucht van de Floriade 2022 in het Weerwater in Almere.
© gemeente almere
Huizen

Ambitieuze plannen voor een Goois paviljoen op de Floriade 2022 in Almere zijn verwelkt en afgezwakt tot ’aanhaken op kansen’.

Onder meer overbuurman Huizen zag jarenlang reikhalzend uit naar de zevende editie van het grootscheepse groenevenement. De gemeenteraad gaf het college ruim zes jaar geleden de opdracht om met een plan te komen: hoe kon Huizen profiteren van de komst van de Floriade 2022 naar Almere? Ook andere regiogemeenten raakten geïnteresseerd.

Aanhaken

Vandaar dat de regiowethouders een kosten-batenanalyse lieten maken van een mogelijke Floriade-inzending van het Gooi en de Vechtstreek. Dit resulteerde in het rapport ’Kosten en effecten inzending of aanhaken op kansen’ van onderzoeks- en adviesbureau Ecorys. Conclusie: deelname aan de Floriade via een inzending biedt ’op bepaalde vlakken’ voordelen, maar het alternatief ’aanhaken op kansen Floriade’ verdient de voorkeur. Vooral op economisch vlak scoort dit laatste scenario beter - zo meldt het Huizer college aan de raad - ’omdat onder andere concreet wordt ingezet op noodzakelijk geachte productontwikkeling in de regio en het opbrengstenpotentieel wordt vergroot’.

Geen Goois groenpaviljoen bij Floriade 2022

Kwaliteitsplekken

In het door Amsterdam Marketing opgestelde gebiedsplan ’Castles & Gardens’ wordt onder andere geconstateerd dat het productaanbod in Gooi en Vechtstreek verbetering en ontwikkeling behoeft, benadrukken B en W. ’Hiervoor zijn onder meer de vijf kwaliteitsplekken in de regio benoemd voor verdere ontwikkeling.’ Het gaat om: Fortenland, Kustlijn en havens langs de Zuiderzee, Kunstdorpen, Mediastad en Buitenplaatsen & Plassengebied.

Afgezwakt

De regiowethouders hebben het paviljoenplan dus laten varen. Dit is afgezwakt tot: ’In 2018 / 2019 worden door de Regio concrete voorstellen voorbereid hoe recreatie en toerisme duurzaam kan worden versterkt, al dan niet in relatie tot de Floriade’. En: ’Ook de inspiratiesessies gericht op de kwaliteitsplekken van de regio dienen hiervoor als input.’

Zeven miljoen

Het Almeerse college trok overigens onlangs zeven miljoen euro extra uit voor het groenevenement. Dit bedrag komt bovenop de veertien miljoen euro die al eerder was uitgetrokken.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Keuze van de redactie