Héle dossier rond gesjoemel in Huizen blijft geheim

Héle dossier rond gesjoemel in Huizen blijft geheim
Huizen

Zoals verwacht steunt de voltallige raad het besluit van het college om alle correspondentie tussen gemeente en onderzoeksbureau Deloitte onder de pet te houden.

Diverse raadsfracties en burgemeester Sicko Heldoorn benadrukten donderdagavond dat zij een groot voorstander zijn van transparantie en openbaarheid. Maar - onder meer - het ’sjoemeldossier’ vormt een uitzondering op deze regel.

,,Transparantie en openbaarheid is een groot goed”, stelde VVD-fractievoorzitter Jessica Prins. ,,Maar wij willen dat dit grondig wordt uitgezocht.” Het Openbaar Ministerie heeft volgens Prins afgelopen maandag nog een keer nadrukkelijk gevraagd om het Deloitte-rapport geheim te houden met het oog op het strafrechtelijk onderzoek naar de sjoemelambtenaar. ,,Daarom stemmen wij, nolens volens, in met dit collegevoorstel.”

Het pleidooi van het Openbaar Ministerie betrof alleen het rapport op zich. Niet de bijbehorende correspondentie waarom deze krant ook, via een Wob-verzoek, had gevraagd. Toch gebruiken college en raad het herhaalde, klemmende verzoek van hoofdofficier Jet Hoogendijk als belangrijkste argument om het héle dossier geheim te houden.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Keuze van de redactie