Wil de VVD op A1 nou sneller of langzamer?

Wil de VVD op A1 nou sneller of langzamer?
Gooise Meren

Terwijl hun partijgenoten in de Tweede Kamer proberen de snelheid op de A1 te verhogen, steunt de fractie van de VVD in Gooise Meren een motie die juist oproept in Den Haag te gaan praten om de snelheid te beperken.

De motie die is ingediend bij de begrotingsbehandeling van Gooise Meren is van de hand van GroenLinks. Die partij wil dat Gooise Meren met het ministerie van infrastructuur en waterstaat ’nadrukkelijk in overleg treedt’ om de maximale snelheid bij Naarden te verlagen van 120 naar 100 kilometer per uur. Over een traject van een kleine vijf kilometer mag daar nu harder worden gereden dan op de rest van de A1 vanuit Amsterdam. De motie van GroenLinks is ingegeven uit het oogpunt van milieu - afremmen en optrekken van auto’s veroorzaakt meer uitstoot - en verkeersveiligheid.

Boetes

Op dat laatste punt besloot de fractie van de VVD Gooise Meren de motie te steunen. „Hoewel de VVD doorgaans niet bekendstaat als de partij die de maximumsnelheid op snelwegen verlaagt, willen we vanwege de overzichtelijkheid het voorstel van GL steunen Het gaat om een beperkt traject waar je 120 mag en dat leidt op de delen waar de maximumsnelheid dan weer 100 is tot boetes”, is de stemverklaring van Ben Hagens.

Zijn partijgenoot Remco Dijkstra bepleitte rond dezelfde tijd in Den Haag juist het tegenovergestelde. Hij zou graag zien dat de snelheid op het hele traject naar 130 wordt opgevoerd. „Waarom niet 130 rijden op dit prachtige stuk A1?”, wil hij van verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen weten.

De motie van GroenLinks is dankzij de steun van de VVD met ruime meerderheid aangenomen. Als de landelijke VVD zijn zin krijgt in de Kamer is door de motie in Gooise Meren de situatie op de A1 straks precies omgekeerd ten opzichte van nu. Dan mag er voor en na Naarden 130 worden gereden, maar langs Naarden over vijf kilometer slechts 100 kilometer per uur.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Keuze van de redactie