Justitie: sjoemel-rapport Huizen moet nog geheim blijven

Justitie: sjoemel-rapport Huizen moet nog geheim blijven
Hoofdofficier van justitie Jet Hoogendijk op tv bij Jinek.
© foto kro-ncrv
Huizen

Het dossier over de Huizer sjoemel-ambtenaar moet geheim blijven. Dat vindt hoofdofficier van justitie Jet Hoogendijk, die raad en college dan ook adviseert om het Wob-verzoek van Gooi- en Eemlander af te wijzen.

De Gooi- en Eemlander vroeg op 17 september om openbaarmaking van alle correspondentie tussen college/gemeente en onderzoeksbureau Deloitte.

Het college wachtte een maand met het sturen van e-mails aan het openbaar ministerie. Daarin vroegen B en W om een ’zienswijze’ op de gevraagde opheffing van de geheimhouding op het rapport.

Bekende weg

Dat was vragen naar de bekende weg. Op 24 september stelde het college namelijk al aan de raad voor om het Openbaar Ministerie ’te berichten dat kan worden ingestemd met het vooralsnog niet openbaar behandelen van het Deloitte-onderzoek in afwachting van de voortgang in het kader van het strafrechtelijk onderzoek’.

Justitie had dus al aan het college gevraagd om het rapport niet aan de grote klok te hangen.

Aangifte

In de recente brief bevestigt en onderbouwt hoofdofficier van justitie Jet Hoogendijk haar standpunt. De gemeente heeft - op basis van het rapport van Deloitte (van 20 juli) - namens het college aangifte wegens ambtsmisdrijven gedaan tegen de sjoemel-ambtenaar. ’Deze aangifte is op 17 oktober afgerond’, meldt Hoogendijk. ’Het strafrechtelijk onderzoek bevindt zich dan ook nog in een zeer pril stadium.’

Lees ook: Driemanschap onderzoekt gesjoemel in Huizen

Zeer onwenselijk

De hoofdofficier stelt dat ’in het kader van opsporingsonderzoek zuilen naar alle waarschijnlijkheid getuigen worden gehoord’. Zij noemt het ’zeer onwenselijk’ dat deze getuigen kennis nemen van het rapport van Deloitte en daardoor worden beïnvloed.

’Gelet op het bovenstaande dient het belang van opsporing en vervolging zwaarder te wegen dan het belang van opheffing van de geheimhouding, aangezien het onderzoek nog dient plaats te vinden en er nog een vervolgingsbeslissing dient te worden genomen.’

Kiertje

Opheffing van de geheimhouding zou volgens Hoogendijk ’de opsporing en een succesvolle vervolging in de weg kunnen staan’.

Het Wob-verzoek van deze krant moet daarom worden afgewezen, stelt de hoofdofficier van justitie, die nog de deur nog wel op een kiertje zet. ’Mogelijk dat de geheimhouding in een later stadium van het onderzoek kan worden opgeheven.’

Raad

De kwestie staat donderdagavond op de agenda van de gemeenteraad. Het college wil niet alleen het rapport (zoals het OM adviseert) maar álle correspondentie tussen college/gemeente en Deloitte onder de pet houden.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Keuze van de redactie