Premium

Zorg provincie Noord-Holland om banen Tata Steel

Zorg provincie Noord-Holland om banen Tata Steel
IJmuiden

De provincie Noord-Holland maakt zich zorgen over de werkgelegenheid in de IJmond na een fusie tussen Tata Steel en het Duitse ThyssenKrupp.

Het dagelijks bestuur van de provincie, Gedeputeerde Staten, heeft echter beperkte mogelijkheid om het verlies van banen te helpen voorkomen, schrijft zij in antwoord op vragen van statenlid Rina van Rooij (PvdA).

,,Aangezien dit een fusie betreft van twee grote multinationals, is onze positie beperkt. Daar waar Tata Steel ons vraagt te helpen, zullen wij waar mogelijk ondersteuning verlenen.’’

(Hier: het antwoord van Gedeputeerde Staten op de vragen van Van Rooij)

Het samengaan tussen de twee staalgiganten leidt in eerste instantie tot het verlies aan vierduizend arbeidsplaatsen. De Centrale Ondernemingraad gaat er echter vanuit dat een groot aantal lage administratieve banen wordt overgeheveld naar lage lonenlanden.

Techport

Uit de beantwoording blijkt verder dat de provincie een miljoen euro bijdraagt aan Techport, een samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven dat gericht is op meer aandacht voor techniek bij jongeren.

Volgens de provincie is de maak- en onderhoudsindustrie van groot belang voor de economische ontwikkeling in de metropool Amsterdam. Het is de bedoeling te komen tot een centrum met innovaties en nieuwe technologieën, zoals robotisering en duurzaamheid.

,,Tata Steel heeft ons en de andere partijen in Techport laten weten dat zij de investeringen in Techport, vanwege het innovatieve karakter, blijft steunen.’

e08f7ca2-d4e4-11e7-ad5c-e16bcbd863f6.pdf

Meer nieuws uit Nieuws

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.