Problemen Stelling van Amsterdam staan niet op zich

Problemen Stelling van Amsterdam staan niet op zich
Haarlem

De plannen voor een snelweg A8-A9 zetten de werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam op losse schroeven. ,,Wil je op de werelderfgoed-lijst, dan moet je je rekenschap geven van de verplichtingen en beperkingen. Dan kan je daar niet mee marchanderen’’, zegt Andreé van Es, voorzitter van de nationale Unescocommissie. De stelling ligt onder vuur.

Ruimtelijke ontwikkelingen in het economische hart van Nederland worden moeilijk en wellicht onmogelijk door de wijze van beoordeling door Icomos, het adviesorgaan van werelderfgoedorganisatie Unesco. Dat stellen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) naar aanleiding van vragen van deze krant over het hoofdpijndossier.

’Icomos geeft aan dat de uitzonderlijke universele waarde van de Stelling van Amsterdam leidend is en dat deze feitelijk niet mag worden aangepast.

Dit betekent dat andere projecten in en of aanpalend aan de Stelling in de toekomst te maken kunnen krijgen met deze problematiek. En dit kan ook gelden voor de Unesco werelderfgoederen droogmakerij de Beemster en de Grachtengordel van Amsterdam’, aldus GS.

Het college wil overleg met de betrokken ministers van I en W en OCW om het advies van Icomos te verduidelijken en om gezamenlijk te bepalen op welke wijze het gesprek met Icomos/Unesco kan worden gevoerd over wat er wel kan in het Stellinggebied.

GS geven aan dat het nog steeds het doel is om zowel de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft en de bereikbaarheid te verbeteren als het Werelderfgoed te behouden. De provincie heeft al 22 miljoen euro geïnvesteerd in de Stelling. En GS zijn overtuigd van de economische meerwaarde van de status. Onder meer vanwege de werkgelegenheid.

Ook zorgt de status voor publiciteit en trekt het toeristen, recreanten en investerende ondernemers aan.

Op de kritiek dat delen van de Stelling al zijn aangetast, stellen GS dat er sinds 2012 ruimtelijk beleid voor de Stelling is vastgelegd door provincie en Rijk wat de gemeenten moeten doorvertalen in hun bestemmingsplannen.

’Sinds 2012 worden voornemens van (grotere) ruimtelijke ingrepen ook getoetst door middel van een Heritage Impact Assessment. Dit is een door Icomos ontwikkeld instrument om de effecten van een beoogde ruimtelijke ingreep op het Werelderfgoed te meten.’ Icomos heeft ingestemd met de komst van een rangeerterrein bij Uitgeest.

De benzinestations langs de A9 bij Heemskerk waren al bij de aanleg van de A9 (voor 1996) gepland.

GS willen niet vooruit lopen op de vraag hoe erg het zou zijn als de Stelling de huidige status verliest. ’De provincie beschouwt de Stelling van Amsterdam ook los van de status van Werelderfgoed als belangrijk cultureel erfgoed, waarmee zorgvuldig moet worden omgegaan.’

Op de kaart de Stelling van Amsterdam en in het geel de begrenzing van het bij Unesco aangemelde gebied.

a0bfd076-d69d-11e7-ac07-0f1c93939130.pdf

Meer nieuws uit Nieuws

Keuze van de redactie