Idee ecodorp na echec Randmeer

wieringen

Stichting PRO, die al enige tijd plannen heeft voor het stichten van Wieringerdorp, denkt dat er voor hun ideeën meer mogelijkheden zullen komen nu het Wieringerrandmeer niet zal worden uitgevoerd.

Een kleinschalige economische impuls is, zo vindt de stichting, voor de regio veel aantrekkelijker dan de bedrijvigheid, die een grootschalig project als het Randmeer teweeg brengt.

Een nieuw idee, zoals het ecodorp Wieringerdorp, kan in de optiek van de bedenkers reuring brengen, kleinschalig maar fundamenteel. Ecodorpen worden ook wel werelddorpen, vrededorpen of helingsbiotopen genoemd, omdat men meer wil dan alleen wonen. Het is een manier van leven, een nieuw concept van wonen en leven in een kleine groep mensen. Kernthema’s daarbij zijn gemeenschap, duurzaamheid en spiritualiteit.

De minimale omvang van een dorp is naar het idee van de stichting zo’n honderd hectare, waar ongeveer 150 volwassenen en kinderen wonen in circa honderd huizen, die worden gecombineerd met kleine bedrijven en een tuinderij.

Voor de opbouw van Wieringerdorp is een driejarig traject van gemeenschapsvorming voorzien. Stichting PRO zou willen beginnen met de aanleg van een camping voor proefwonen, en de bouw van vijftien woningen.

Initiatiefnemer Jan Schuiling denkt dat zijn concept in velerlei opzichten grensverleggend is: ,,Ecodorpen zijn proef- en voorbeeldprojecten voor de nieuwe samenleving na de crisis.’’ Er is daarbij veel aandacht voor zinvol omgaan met energie en voor duurzaamheid.

Het programma van de informatiemiddagen omvat een lezing van Schuiling, die dan ook vragen beantwoordt. Opgave kan via info@pro-werelddorp.nl

Stichting PRO houdt in december 2010 in Ruinen (Dr) en Exmorra (Fr) Informatiemiddagen. Het gaat dan over projecten in Hunzedorp, Terradorp, Veendorp, Wolddorp, Polderdorp, Azevendorp, Dijkdorp en Wieringerdorp.

Info: 0599-663063 en www.pro-werelddorp.nl.

Meer nieuws uit Nieuws

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.