Aaltje Emmens ruimt puin in Bloemendaal

Aaltje Emmens ruimt puin in Bloemendaal
Aaltje Emmens: 'Mensen willen trots zijn op Bloemendaal'
© United Photos/Paul Vreeker
bloemendaal

Ruwe omgangsvormen, gebrek aan respect, zwak bestuur, te veel ego’s, niet gericht op samenwerking maar op het eigen gelijk. Waarnemend burgemeester Aaltje Emmens heeft met haar rapport over de verrotte bestuurscultuur in Bloemendaal flink wat losgemaakt.

,,Dat was noodzakelijk’’, vindt Emmens. ,,Ik wil niemand de schuld geven of veroordelen. Maar je kunt geen schoon schip maken als je niet laat zien wat er hier aan de hand is. Vergeet niet dat de problemen in Bloemendaal al jaren bestaan. Die moesten in kaart worden gebracht om te werken aan een positieve toekomst."

Praatsessies

Aaltje Emmens wijst erop dat het rapport niet alleen op haar eigen waarnemingen berust maar vooral op meningen van betrokkenen: burgers, oud-burgemeesters, wethouders, raadsleden en ambtenaren. ,,We hebben uitgebreide werkateliers gehad. Praatsessies over hoe het gaat en hoe het beter zou kunnen. Dit is wat de mensen zelf ervan vinden."

En dat is niet mis. ,,Maar ook zoals het is! Het is goed dat alles nu is benoemd. Ik ben blij met de positieve reacties uit de raad. De meeste raadsleden zijn ervan doordrongen dat er iets moet veranderen."

Blij

Ook ambtenaren - die er in het rapport niet best van af komen - hebben positief gereageerd, vindt Emmens.

,,Ze zijn blij dat er naar het totale bestuur is gekeken. Lang hebben zij van alles de schuld gekregen. In het rapport is geconstateerd dat de problemen veel breder liggen en dat we er met z’n allen iets aan moeten doen. Voor veel ambtenaren is werken bij de gemeente Bloemendaal een belangrijk onderdeel van hun leven. Daar willen ze graag trots op zijn. Duidelijk is dat de organisatie is verouderd. De nieuwe gemeentesecretaris moet die gaan vernieuwen en professionaliseren.’’

Verschuivingen

Emmens vindt het jammer dat sommige raadsfracties vinden dat het allemaal wel meevalt. ,,Het is een minderheid. Gelukkig wordt het gevoel dat het niet goed gaat breed gedeeld. De meeste raadsleden willen niet de ogen sluiten."

En er zijn al veranderingen zichtbaar, constateert ze. ,,Door erover te praten zijn mensen zich meer bewust geworden van hoe ze met elkaar omgaan. In de raadsvergaderingen merk ik dat raadsleden elkaar aanspreken op hun gedrag. Dat is heel positief. Ook is er meer overleg met elkaar.’’

Dat geldt niet alleen voor de raad, ook in de ambtelijke organisatie zijn verschuivingen gaande. Ambtenaren die vroeger nogal eens langs elkaar heen werkten, stappen nu eerder naar collega’s om zaken kort te sluiten. ,,Er werd onvoldoende overlegd en samengewerkt. Iedereen - college, raad en ambtenaren - was met zijn eigen winkeltje bezig. Daar zie ik verandering in komen.’’

Draagvlak

Emmens wil er ook bepaalde projecten uit lichten om precies te onderzoeken hoe het uiteindelijke resultaat tot stand komt.

,,We gaan burgers en raad veel eerder bij plannen betrekken in plaats van zelf met een eigen plan te komen. Zo krijg je meer draagvlak en voorkom je een hoop problemen. Ook willen we van bepaalde zaken alle mogelijkheden op een rij zetten en aangeven waarom wij als gemeente nu juist deze oplossing voorstellen. Dan kan iedereen zien hoe een en ander tot stand is gekomen. Dat komt de helderheid ten goede."

Openbaarheid

Dat er zaken worden besproken en geregeld binnen informele circuits in Bloemendaal vindt Emmens geen probleem. ,,Wat mij betreft mag wat daar leeft ook veel meer in de openbaarheid komen. Daar is toch niets mis mee? Het is niet voor niets dat we als gemeente het platform van landgoedeigenaren bij discussies betrekken. Wat zij vinden mag best hardop worden gezegd. Daar kunnen we alleen maar ons voordeel mee doen. Het bestuur is van ons allemaal."

Maar wat te doen met die paar ontevreden raadsleden die geen enkel heil zien in haar aanpak? ,,Vergelijk het maar met een busreis. Er zijn altijd wel een paar reizigers die het allemaal niks vinden. Dan kun je je daar als reisleider op richten, of je kunt je vooral bezighouden met de mensen die positief zijn en er een fijne reis van maken. Ik kies voor het laatste.’’

Meer nieuws uit Nieuws

Keuze van de redactie