Sjoemelambtenaar: ’nog langer geduld a.u.b.’

Eddie de Paepe
Huizen

Het college schuift het besluit over het openbaar maken van een deel van het dossier rond de sjoemelambtenaar voor zich uit.

De Gooi- en Eemlander vroeg op 17 september, onder verwijzing naar de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), om openbaarmaking van alle correspondentie tussen college/gemeente en onderzoeksbureau Deloitte. Volgens de Wob heeft een overheidsorgaan vier weken de tijd om over zo’n verzoek een besluit te nemen. Het college meldt nu echter, dat zij gebruik maakt van de mogelijkheid om het besluit met vier weken te ’verdagen’.

Geheim

Dit uitstel wordt onderbouwd met twee argumenten. De eerste luidt dat het verzoek ’deels ook geheime documenten betreft, die wij aan de gemeenteraad hebben overlegd en waarvan de raad de geheimhouding heeft bekrachtigd’. Omdat het Wob-verzoek, aldus het college, kan worden aangemerkt als ’verzoek tot opheffing van de geheimhouding’, moet de raad daar een besluit over nemen. Dat kan pas tijdens de eerstvolgende vergadering op 8 november.

Streven

Wat de overige documenten betreft, daar kan het college zelf een besluit over nemen. B en W streven ernaar dat ’binnenkort’ te doen, maar kunnen niet garanderen dat dit binnen de wettelijke beslistermijn lukt. Vandaar ook hier vier weken uitstel.

Onderzoek

Eerder gebruikte het Huizer college ook het strafrechtelijk onderzoek naar de frauderende ambtenaar als ’excuus’ om (nog) niet in te gaan op het verzoek van deze krant.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.