’Schiphol in deel van nacht dicht’

’Schiphol in deel van nacht dicht’
Vliegtuigen, treinen en auto’s: een stapeling van geluid.
© foto taco anema/prorail
Schiphol

De luchthaven Schiphol moet een deel van de nacht dicht. Dan worden minder omwonenden in hun slaap gestoord.

Die eis hebben de provincies en gemeenten rond de luchthaven neergelegd in het Schipholoverleg. Uit een eerste verkenning van het ministerie van Infrastructuur blijkt dat de luchthaven tussen middernacht en vijf uur dicht zou kunnen zonder dat het netwerk van KLM en partners wordt geraakt. In de nachtelijke uren zijn het vooral vakantievluchten en vrachttoestellen die landen of vertrekken. Het gevaar is wel dat die toestellen dan allemaal net voor middernacht of na vijf uur komen.

Nu geldt er nog een maximum van 32.000 starts en landingen tussen 23 en 6 uur. „In het blok tussen 01 en 05 uur gaat het jaarlijks om 10.000 vluchten. Dat is te overzien en het is juridisch mogelijk een gedeeltelijke nachtsluiting in te voeren. Dat plan moet nu verder worden uitgewerkt”, heeft gedeputeerde Adnan Tekin namens de provincies en gemeenten voorgesteld.

Gezondheid

De gezondheid van de omwonenden weegt voor de bestuurders zwaar. Zij willen ook dat het destijds stopgezette onderzoek naar de gezondheidseffecten van Schiphol wordt hervat. Dat moet dan onder aansturing van het RIVM en de GGD. Enkele GGD’s deden al onderzoek naar de slaapverstoring en het RIVM is bezig met een uitgebreid onderzoek naar ultrafijnstof. De eerste resultaten van dat ultrafijnstofonderzoek komen in 2020.

„Er zijn wel veel deelonderzoeken, maar het ontbreekt aan een totaalbeeld op de gezondheid van de bewoners. Zoiets als de rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, waar altijd alle facetten worden bekeken. In het geval van Schiphol zou het RIVM dat moeten doen”, stelt de Noord-Hollandse gedeputeerde Tekin voor. „In 2020 moeten we het ultrafijnstofrapport als een nulmeting beschouwen en daarna metingen blijven doen.”

Geluid

Bestuurders, omwonenden en milieugroepen hebben deze week extra munitie gekregen in het gevecht met de luchtvaartsector. Zo stelde de rechter dinsdag dat de CO2-uitstoot in Nederland versneld omlaag moet worden gebracht. Woensdag kwam de wereldgezondheidsorganisatie WHO met richtlijnen voor geluidsoverlast. Dan gaat het om vliegtuighinder, het spoor en vooral het wegverkeer. De WHO wijst ook op nieuwe geluidsbronnen zoals windmolens. Een derde van de woningen in Nederland zou volgens die normen te veel hinder ondervinden. Rond Schiphol is sprake van een stapeling van geluidsbronnen.

„Tel daarbij op de discussie over welke vluchten op Schiphol gewenst zijn, het verbeteren van de veiligheid op Schiphol en de herindeling van het luchtruim, dan is er nu nog veel onduidelijk. Dan kan je niet volgend jaar al een besluit nemen over de verdere groei van Schiphol vanaf 2020. Eigenlijk is een pas op de plaats tot 2023 nodig. Misschien een zeer beperkte groei en opening van Lelystad”, stelt Tekin voor.

Gezien die veiligheidsproblemen en de gezondheidsrisico’s is het opvallend dat de provincies en gemeenten blijven vasthouden aan woningbouw rond de luchthaven. Tekin: „Maar in het overlastgebied gaat het maar om enkele honderden woningen. Dat zijn kleine bouwplannen op de plaats van vervallen kassen en bedrijven. Nieuwbouw, nodig voor de leefbaarheid van die wijken.”

Meer nieuws uit Nieuws

Keuze van de redactie