Wonen in Gooise Meren iets duurder

Bert-Jan van Oel
Gooise Meren

Volgens de begroting van het college wordt wonen in Gooise Meren de komende periode iets duurder.

De gemeente meldt dat de woonlasten komend jaar met 2,5 procent zullen stijgen. Dit is conform de verwachtingen en ongeveer gelijk aan overige gemeenten in het Gooi. De gemiddelde WOZ-waarde van een huis ligt in 2019 op 373.000 euro in Bussum, Naarden Muiden (Gooise Meren). Ongeveer overeenkomstig met andere gemeentes in het Gooi, maar een stuk duurder dan het landelijk gemiddelde. Het OZB-tarief ligt weer lager dan het landelijk gemiddelde.

In het College Uitvoerings Programma (CUP), waarin de nieuwe coalitie haar plannen eerder presenteerde, is een aantal speerpunten opgenomen. Gooise Meren zal geld vrijmaken voor verduurzaming en democratische vernieuwing.

Het college heeft voor een groot aantal programma’s ’aanjaaggelden’ klaargelegd. De komende vier jaar wordt ingezet op het verbeteren van de leefbaarheid, in casu het beperken van negatieve invloeden die afbreuk doen aan de leefbaarheid, zoals criminaliteit.

De financiële situatie van de gemeente is in orde. Om de begroting van dit jaar rond te krijgen, hoeft geen beroep te worden gedaan op de algemene reserve. Hoewel de financiële positie goed is, blijft de gemeente streng en strak begroten.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.