College Wijdemeren erkent: Van Rijkom snapte eigen voorstel niet

Ronald Frisart
Wijdemeren

De Wijdemeerse wethouder Sandra van Rijkom (participatie) begreep vorige maand niet wat het voorstel over sociaal werkbedrijf Tomin precies inhield dat ze aan de gemeenteraad voorlegde. Het staat er niet met zoveel woorden, maar dat valt wel af te leiden uit een brief die burgemeester en wethouders deze week aan de Wijdmeerse gemeenteraad stuurden.

Op 1 juni zag Van Rijkom zich gedwongen het Tomin-voorstel aan te houden om eerst eens in de regio te gaan informeren wat het precies behelst. In de brief beantwoordt het college diverse vragen over dat voorstel. Zo wordt uitgelegd hoe de nieuwe stemverhouding in het Tomin-bestuur ligt als het voorstel wordt aangenomen. Dat is anders te zijn dan Van Rijkom begin vorige maand bij hoog en bij laag volhield.

In het voorstel aan de gemeenteraden van de Tomin-deelnemers (alle gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek plus Almere en Eemnes) is de nieuwe stemverhouding vastgelegd. Waar tot nu toe ieder van de negen gemeenten een even zware stem heeft, is straks sprake van ’gewogen’ stemmen. Wie veel mensen aan Tomin levert, krijgt een zware stem, wie weinig levert een lichte. De stem van Almere telt straks voor 38,3 procent, die van Blaricum voor 1,2 procent. Verder is geregeld dat de zwaarste deelnemers - Almere en Hilversum, samen goed voor bijna 70 procent van de gewogen stemmen - bij gewone besluiten nooit met z’n tweetjes hun zin kunnen doordrijven. Omgekeerd is vastgelegd dat Almere en Hilversum ieder in hun uppie heel belangrijke besluiten kunnen blokkeren.

Eerst tegenover een raadscommissie, vervolgens ten overstaan van de voltallige Wijdemeerse gemeenteraad stelde wethouder Van Rijkom echter dat het anders zat. ,,Bij gewone besluiten geldt: one man one vote’’, hield ze vol. Op 1 juni werd de raadsvergadering geschorst voor overleg. Niet Van Rijkom zelf, maar D66-fractieleider Joost Boermans vertelde vervolgens dat de wethouder het voorstel aanhield om op zoek te gaan naar meer duidelijkheid. Die duidelijkheid is er nu: vorige maand snapte ze niet wat ze voorstelde, inmiddels wel.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.