Te veel kritiek kan fataal zijn voor plan plassengebied

Wel in gesprek met bewoners, maar protestborden langs Horndijk blijven staan.© foto studio kastermans/leon dakkus

Ronald Frisart
Wijdemeren

Zou de gemeenteraad van Wijdemeren – of enige andere partij - teveel gaten willen schieten in het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, dan gaat het hele plan voor het plassengebied niet door.

Dat maakt de Wijdemeerse wethouder Jan-Jaap de Kloet (milieu, recreatie, toerisme) duidelijk in een toelichting op het voortgangsbriefje over het gebiedsakkoord dat hij recent aan de raad stuurde. ,,Ik bedoel dat niet als dreigement, wel als realiteit’’, zegt hij.

De Kloet wijst erop dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, de grootste investeerder in het opwaarderen van het plassengebied, heeft aangegeven dat de provincie afziet van zijn investering als er teveel problemen ontstaan.

Grote subsidies

,,Als Noord-Holland zich terugtrekt, vervallen ook de grote subsidie van de Europese Unie en de ’groende uitweggelden’ die ervoor bedoeld zijn natuur te scheppen ter compensatie van de verbreding van de snelwegen A1, A6 en A9’’, aldus De Kloet.

Dat zou eeuwig zonde zijn, stelt hij, want na decennia stilstand is er nu ’momentum’ om van het plassengebied iets moois te maken. Hij schetst hoe de vele partijen aan tafel het benaderen als een groot gezamenlijk project.

,,De onderlinge communicatie is prima. Zo heb ik het verzet van de bewoners van de Horndijk tegen een vaarroute van de Loosdrechtse Plassen naar het Hilversums Kanaal ingebracht in het bestuurlijk overleg.’’

Met die Horndijk-bewoners heeft De Kloet naar eigen overtuiging goed overleg. Hij heeft ze uitgelegd, net als hij eerder in de gemeenteraad deed, dat er door een onafhankelijke instantie een Milieu Effect Rapportage (MER) zal worden gemaakt over het vaarrouteplan. Voor die route bestaan diverse varianten. ,,Er zijn nog geen keuzes gemaakt’’, benadrukt De Kloet, ,,we zitten nog in de voorfase.’’

Juridische toets

Het eerste MER-onderdeel is een juridische toets. Elk van de vaarroute-varianten zal worden getoetst op de vraag: mag het van de wet- en regelgeving? De Kloet: ,,Als het niet mag, wordt het project stilgelegd. Dan betaalt de gemeente voor die toets en niet voor de rest van het MER-traject.’’

’Jammer’ vindt hij wel sommige uitingen van bewoners van de Horndijk. ,,Op hun website stond in juli dat de gemeente geen contact had gehad met de bewoners. Terwijl ik al op 22 juni bewoners sprak.’’ Dat gesprek heeft in zoverre weinig opgeleverd dat ’de protestborden langs de Horndijk niet zijn weggehaald’. Maar scepsis ten aanzien van de gemeente ’staat iedereen vrij’, aldus de wethouder.

De suggestie dat een vaarroute van de rest van de Loenderveense Plas zal worden afgescheiden door een complete dijk, mogelijk zelfs met woningen daarop, werpt De Kloet verre van zich. ,,Misschien wordt er alleen maar een boeienlijn gelegd.’’

Stalen damwand

Maar zou het een stalen damwand worden, wat voor de hand ligt, dan heeft die zeker één voordeel, aldus de wethouder. ,,De afwatering van de Horndijk loopt nu zo de plas van Waternet in. Met een damwand loopt dat water het kanaaltje in, maar vervuilt het de rest van de plas niet.’’

Ook wijst hij erop dat aan de plaskant van zo’n damwand nieuw rietland is gedacht. ,,Uitbreiding van natuur, ook goed voor vogels.’’ En misschien, schetst hij, komt de vaarroute wel aan de andere kant van de Loenderveense Plas, vlak langs de afscheiding met de Waterleidingplas.

Ook andere burgers sprak hij. ,,Bewoners van het Noorder- en Zuidereinde in ’s-Graveland.’’ Want ook daar is (een deel van) een vaarroute gedacht. Bewoners uit de Boomhoek ontmoette hij eveneens. Daar gaat het niet om een vaarroute maar om een van de op te knappen ’dorpslinten’.

Samenhang

Aan de gemeenteraad uiteindelijk de taak om het gebiedsakkoord ’in samenhang’ te beoordelen, aldus De Kloet. Opnieuw komt het ’momentum’ ter sprake. Partijen met op het oog tegengestelde belangen – recreatie-ondernemers en Natuurmonumenten bijvoorbeeld – reiken elkaar de hand, vindt De Kloet.

Na jaren vruchteloos gepalaver is dat van groot belang, stelt de wethouder, want nu kan er eindelijk iets moois tot stand worden gebracht.

Voorwaarde is wel dat de gemeenteraad niet doet aan ’cherry picking’ – de krenten uit de pap vissen en het grote geheel uit het oog verliezen. Dan immers komt het scenario op tafel dat De Kloet wil vermijden: dat de provincie zijn handen van het project af trekt en het plassenplan als een kaartenhuis in elkaar stort. De Kloet zegt het niet zo, maar wat hij bedoelt is duidelijk: dan zijn er louter verliezers, vooral in Wijdemeren.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.