Met Jaap Blokker verliest Laren grote weldoener (update)

jaap blokker foto anp

laren

Met het overlijden van Jaap Blokker (69) verliest Laren een grote weldoener. De zakenman steunde in stilte vele goede doelen in het dorp en daarbuiten.

In september 2010 kreeg hij uit handen van burgemeester Elbert Roest in restaurant Oud Laren de Erepenning van de gemeente Laren.'Voor zijn hoogwaardige en onderscheidende inzet voor de Larense gemeenschap', luidde de motivering. Vooral mensen met een beperking konden op steun rekenen.

De Blokker Holding heeft een necrologie van Jaap Blokker (1942 – 2011) gepubliceerd:

Jaap Blokker werd geboren in Amsterdam op 5 februari 1942. Hij was de oudste zoon van Albert Blokker sr. en Annie Wiesell. Albert Blokker sr. was, na uitkoop van zijn beide broers, in 1961 deenige eigenaar geworden van het toenmalige Gebr. Blokker N.V.Gebr. Blokker N.V. was de voortzetting van het op 25 april 1896 door Jacob Blokker Pz., samen met zijn vrouw Saapke Kuiper in Hoorn aan ‘t Breed geopende winkel 'de Goedkoope IJzer-enHoutwinkel Jb. Blokker Pz.'.Het echtpaar Blokker-Wiesell krijgt op 19 november 1943 nog een dochter Ans en op 31 augustus 1945 een zoon Albert. Al op zeer jeugdige leeftijd werkte Jaap in de schoolvakanties als liftboy in de Blokkerwinkel in de Kalverstraat en later in het magazijn van de firma en in de andere winkels. In 1961 toen zijn vader als enige aandeelhouder het bedrijf voortzette, liep Jaap al stage bij de koelkastenfabriek van Silo in Duitsland.Nadat hij opleidingen in het buitenland had gevolgd en werkzaamheden als verkoper en later als bedrijfsleider in diverse filialen had verricht, ging hij op het hoofdkantoor op de afdeling Inkoop aan de slag. In de avonduren volgde hij als weekendstudent colleges rechten en economie. Op 28 maart1967 werd hij benoemd tot adjunct-directeur van Gebr. Blokker N.V. In hetzelfde jaar trouwde hij met Elsje Verwer.In de tweede helft van de jaren zestig groeide de onderneming naar 28 vestigingen met een omzet aan het einde van dat decennium van circa € 9 miljoen. In de zomer van 1973 werd Jaap Blokker medevoorzitter van de directie, naast zijn vader AlbertBlokker sr. In dat jaar trad ook zijn broer Albert jr. als adjunct-directeur toe tot de directie. In 1975 trok Albert Blokker sr. zich terug uit de leiding van de onderneming (hij overleed op 28 januari 1979).De beide zoons zetten (na een wijziging in de vennootschapsconstructie) de handelsactiviteiten van hetbedrijf voort onder de naam Gebr. Blokker B.V. In 1975 had Blokker 43 winkels en twee groothandels (Novalux en Elektroblok) met een gezamenlijke omzet van € 29 miljoen en een personeelsbestand van ruim 600 medewerkers. Een aantal jaren later (1978) werd ook nog de internationale groothandelTrend Center opgericht.De jaren die volgden, waren onstuimig, enerzijds - mede als gevolg van de economische situatie - door ontwikkelingen in de detailhandel zelf en anderzijds door de groei van de onderneming en de bouw van vele nieuwe winkelcentra waar Blokker zich ging vestigen.De tweede helft van de jaren zeventig werd gekenmerkt door hoge inflatie en een stagnerende economie. Als beste verdediging tegen een economische teruggang waarvan in veel sectoren in dedetailhandel sprake was, werd door de Blokkerdirectie onder leiding van Jaap Blokker bewust gekozen voor een beleid gericht op het veroveren van een groter marktaandeel. Zo groeide het aantal filialen al spoedig uit tot vijftig en werd het assortiment uitgebreid met tuinmeubelen en speelgoed.Van zeer groot belang is in 1977 de beslissing geweest om het filialennet niet beperkt te houden tot Nederland, maar met de Blokker-winkelformule de grens over te gaan, naar België. Op 29 september 1977 werd in Merksem (bij Antwerpen) een eerste vestiging geopend.Na de opening van de eerste Blokkervestigingen in Engeland in 1982 volgde in 1983 het eerste filiaal in het Duitse Kleef. De twee Engelse winkels werden uiteindelijk na 19 maanden gesloten. InDuitsland exploiteerde Blokker na een gestage expansie op het hoogtepunt in 1996, veertig eigen vestigingen. Omdat een structureel winstgevende exploitatie stagneerde werd vanaf eind jaren negentig gefaseerd een groot aantal vestigingen in het voormalige Oost-Duitsland gesloten of overgedragen aan Xenos Duitsland. Xenos exploiteert momenteel succesvol 42 vestigingen in Duitsland.In 1980 bereikte Blokker door de overname van twee bestaande winkelketens het aantal van honderd vestigingen. De frequentie van het aantal winkelopeningen breidde zich geleidelijk uit van een nieuwe vestiging per drie weken, naar een nieuwe vestiging per twee weken tot meerdere nieuwe vestigingenper week. Het aantal Blokkerwinkels lag eind 1984 op 302. Bij diverse openingen betrof het ook Novalux-afnemers die hun zaak voortzetten als Blokker-franchisenemer.Begin jaren tachtig kreeg Blokker grote bekendheid door de zgn. ‘advertentie-oorlog’ tussen de toenmalige Miro (van Ahold) en Blokker. De door Miro begonnen reclamecampagne met advertenties waarin keiharde prijsvergelijkingen werden gemaakt met concurrenten (“er kan er maar één de goedkoopste zijn”), werd wat Blokker betreft in haar voordeel beslecht. Ahold besloot vervolgens de Miro-ontwikkelingen stop te zetten.Bekende samenwerkingsvormen met andere retailbedrijven waren in die tijd de ‘ABC-formule’ (een samenwerking tussen Albert Heijn, Blokker en C&A) en een vergelijkbare formule in de discountsfeer tussen dezelfde partijen. Deze laatste samenwerking betekende de geboorte van de Giraffeformulevan Blokker. Deze thans uit het straatbeeld verdwenen formule werd opgevolgd door Big Bazar. Onder leiding van Jaap Blokker werden in de tweede helft van de tachtiger jaren en in de jaren negentig vele acquisities gedaan, hetgeen leidde tot een zeer krachtige (maar altijd beheerste) groei van de onderneming. De eerste acquisitie betrof een meerderheidsbelang dat in 1985 werd verworven in een van Nederlands grootste detaillisten in speelgoed, Speelgoedpaleis Bart Smit uit Volendam, met 32 filialen (een aantal dat in korte tijd sterk zou worden uitgebreid .Acquisities die na de overname van Bart Smit volgden waren: Leen Bakker, Casa en Hoyng in 1988,Xenos in 1989, Intertoys en Marskramer in 1993, Maxi Toys in 1997 en Tuincentrum Overvecht in 1998. Blokker legde daarmee de grondslag voor een internationaal werkend concern dat binnen de marktsegmenten huishoud, speelgoed en wonen/tuin een toonaangevende positie is gaan innemen.Een dramatisch jaar in de geschiedenis van Blokker was de grote brand op 18 oktober 1989 waardoor het een jaar daarvoor uitgebreide distributiecentrum te Mijdrecht in de as werd gelegd. De gezamenlijke inspanning van directie, medewerkers, franchisenemers en leveranciers om de bevoorrading van de winkels zo ongestoord mogelijk voort te zetten en hierdoor de gevolgen van deze ramp zo beperkt mogelijk te houden, heeft bij Jaap Blokker een onuitwisbare indruk achtergelaten.Bij het 100-jarig bestaan van Blokker in 1996 werd Jaap Blokker koninklijk onderscheiden en benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.Voor het familiebedrijf en haar medewerkers cijferde hij zichzelf weg. 'Eerst plicht, dan genoegen' was de Blokkerspreuk van devorige generatie die hem op het lijf was geschreven. Jaap Blokker was een sociaal bewogen mens, die daadwerkelijk veel overhad voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking.Hierdoor ontstond een toch zeldzame combinatie van een zeer succesvol ondernemer enerzijds en een sociaal betrokken mens anderzijds. Nu zijn er wel meer sociaal betrokken ondernemers in ons land, maar Jaap Blokker gaf daar toch wel een zeer eigen dimensie aan: hij besloot niet alleen financiële middelen ter beschikking te stellen aan vele maatschappelijke instellingen, maar het meest spaarzame goed dat hij bezat werd voor een niet onbelangrijk deel ten dienste gesteld van de gemeenschap en dat was zijn tijd. Of liever zijn zeer spaarzame vrije tijd. Hij bestuurde een groot concern maar kon toch nog de tijd en de energie vinden om vele avonden te besteden aan het besturen of medebesturen van liefdadigheidsinstellingen. Bovendien koos hij liefdadigheidscategorieën die gerekend kunnen worden tot de emotioneel meest ingrijpende: de lichamelijk en geestelijk gehandicapte mens. Velen hebben Blokker ontroerd meegemaakt bij gelegenheden waar hij zich inspande voor deze mensen.Heel typerend voor zijn houding was een verschijnsel dat hij zelf de Gouden Week noemde. De meest intensieve week van het jaar. De week waarvoor hij gehandicapten, slechtzienden en blinden uitnodigde om samen met hem en zijn vrouw Els naar de wintersport te gaan in Zwitserland en daar skilessen te krijgen. Deze week werd door de familie Blokker gezien als een van de hoogtepunten van het jaar. Zijn inspanningen voor de gehandicaptenzorg in de Gooistreek (met name SportclubGehandicapten Gooi- en Eemland en Koninklijke Visio, het voormalige Elizabeth Kalishuis) hebben vele initiatieven op dit terrein opgeleverd, waaronder muzikale optredens van de Remory band. In 2002 was Jaap Blokker een van de initiatiefnemers voor het doen herleven van het jaarlijkse LarenJazz Festival.Het Blokkerconcern is inmiddels uitgegroeid tot een internationale onderneming, waaraan inmiddels ruim 25.000 eigen medewerkers en circa 3.500 medewerkers bij franchisenemers zijn verbonden. De netto jaaromzet in 2010/11 uitgekomen op bijna € 2,8 miljard. Het concern is met veertien winkelformules en bijna 2.900 winkels thans actief in elf landen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.