Supermarkt beboet voor alcoholverkoop Alive

Foto: ANP

Foto: ANP

hilversum

Controleurs van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) hebben tijdens Hilversum Alive een supermarkt in Hilversum beboet omdat alcohol werd verkocht aan kinderen onder de zestien jaar. Een slijter kreeg een schriftelijke waarschuwing, omdat niet naar een identiteitskaart werd gevraagd.

Ook is een enkele keer wederverstrekking, het doorgeven van alcohol aan jongeren onder de zestien jaar, waargenomen op het evenemententerrein. De controles werden deels in uniform uitgevoerd door de VWA. Gebleken is dat hier een preventieve werking vanuit gaat.Ondernemers zijn verplicht de leeftijd van jongeren vast te stellen door het legitimatiebewijs te controleren. In het algemeen werden de regels in Hilversum goed nageleefd. Dit waarschijnlijk mede dankzij het regionaal project Samen aan de slag in de regio Gooi en Vechtstreek. Dit project heeft als doel het riskante alcoholgebruik van jongeren in Gooi en Vechtstreek aan te pakken. Naast voorlichting omvat het regelgeving en handhaving. Activiteiten zijn niet alleen gericht op jongeren, maar ook op ouders, scholen en verstrekkers (zoals, horeca, supermarkt, sportkantine). In het project werken gemeenten, politie, nVWA, Jellinek, GGD, Symfora, PRIMO en Trimbos samen. Naast de reguliere veiligheidsmaatregelen, werden dit jaar extra maatregelen op het evenemententerrein genomen om te voorkomen dat kinderen onder de zestien alcohol konden kopen. Er werden polsbandjes uitgegeven aan jongeren die konden aantonen oud genoeg te zijn om alcohol te mogen kopen. Hierbij werd gewerkt met een apparaat dat het ID-bewijs scant en met een groen of rood lichtje aangeeft of de jongere 16 jaar of ouder is. Gebleken dat de controle nog niet geheel waterdicht was. Dit is besproken met de organisatie van Hilversum Alive.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.